Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Konferencja on-line
„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

W ramach obchodów 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II przez grupę polskich aktywistów organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń”, przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie i Wydziałem  Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Kijowie 23 maja przeprowadzona została konferencja on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM pt. „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”. Konferencję zagaili: prezes ZPU - Antoni Stefanowicz, moderator debat - Lesia Jermak, dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie oraz Radca Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP Jacek Gocłowski.


„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

Pierwszy blok tematyczny obrad zatytułowany: „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać” rozpoczął się od wystąpienia redaktora „DK” Stanisława Panteluka, który opowiedział o wizycie Jana Pawła II na Ukrainę, głównie o pobycie Papieża w Kijowie (referat publikujemy w tym numerze), natomiast dr med. asystent katedry Pediatrii Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca Halina Kozinkiewicz podzieliła się wrażeniami ze spotkania z Ojcem świętym w drugiej fazie Jego wizyty w naszym kraju, która przebiegała we Lwowie.


W konferencji uczestniczył
radca Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP Jacek Gocłowski

W panelu II konferencji zatytułowanym: „Jan Paweł II orędownik pokoju i pojednania” Lidia Skubisz mgr filologii polskiej UJ, aktywna realizatorka międzynarodowych wymian polonijnych dotknęła tematu „Karol - tajemnica świętości”.

O tym, co zmieniło się po wizycie Jana Pawła II na Ukrainę rozważał, sukcesywnie zachęcając wszystkich do dyskusji, ks.dk. dr Jacek Jan Pawłowicz - Duszpasterz Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie, który dokonał też posumowania obrad.


Wrażeniami ze spotkania z Ojcem świętym podczas Jego pobytu we Lwowie podzieliła się dr med. Halina Kozinkiewicz

Konferencja została zorganizowana profesjonalnie, przebiegała w dobrej, przyjaznej atmosferze. Miała ciekawą oprawę graficzną. Poruszane tematy przedstawiane były w sposób merytoryczny, z różnych, często odległych, punktów widzenia. Oceniając przedsięwzięcie organizatorzy i uczestnicy zwracali uwagę na bardzo istotne znaczenie tego wirtualnego spotkania, jako że była to pierwsza konferencja w takiej formule, wymuszonej obecną sytuacją epidemiologiczną i ekonomiczną. Podkreślano, że formuła ta wymaga dużej dyscypliny, gdyż wystąpienia i polemika są tu drastycznie ograniczone czasowo, co może wywołać u uczestników uczucie niedosytu.

Ale jak to bywa… „Pierwsze koty za płoty” i z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy i kolejne konferencje.

A.KOSOWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України