Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Akcja
„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”

Grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń” przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zorganizowali kolejną akcję „Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”, która ze względu na kwarantannę, odbyła się w sobotę, 4 lipca.

W porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich organizacji polskich stolicy i obwodu kijowskiego oraz sympatycy Polski, w tym: ZPT „Polanie znad Dniepru”, Wspólnota polska „RAZEM”, Dom „Polonia” w Kijowie, Związek Polaków Lewego Brzegu, Spółka „Białego Orła”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukraine, „Młodzi i Kreatywni”, „Dom Polski” w Kijowie przy FOPnU, Związek Polaków Białocerkiewszczyzny, KNKSP „Zgoda”, KPSKO im. A. Mickiewicza, Związek Polaków m. Irpień, OPOS „Polonia”, Związek Polaków Obwodu  Kijowskiego i m. Kijowa.

 W akcji uczestniczyła rodzina Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego.

Przed rozpoczęciem prac porządkowych Duszpasterz Polaków przy parafii konkatedralnej ks. dk. Jacek Jan Pawłowicz poprowadził krótką modlitwę obok polskiej kapliczki za spoczywających na tym cmentarzu oraz za pomordowanych profesorów lwowskich uczelni, których 79 rocznica mordu dokonanego przez Niemców przypada właśnie dzisiaj.
Po modlitwie zapalono znicze, a następnie podzielono się na grupy.

Jeden z koordynatorów Akcji, dyrektor Biura ZPU Rościsław Raczyński, zabezpieczył uczestników w niezbędne instrumenty – rękawice, grabie, piły, siekiery i ogromne worki.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że dzięki podobnym akcjom, dzięki ludziom dobrego serca, patriotom, którzy poświęcili swój wolny czas na tak ważny dla naszej społeczności cel w jednej z najstarszych i największych nekropolii stolicy Ukrainy już coraz mniej jest grobów anonimowych, zaniedbanych i samotnych.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України