Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Obcowanie z literaturą polską
„Balladyna” w cieniu wielowiekowych dębów

Narodowe Czytania 2020 „Balladyny” Juliusza Słowackiego zorganizowane przez Polską Sobotnią Szkołę w Kijowie і Dom Polonia w Kijowie

W sobotę, 5 września, w całej Polsce i w dwudziestu pięciu krajach, na wszystkich kontynentach odbyło się Narodowe Czytanie – polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego – wielkiego polskiego mistrza słowa.                                                          

Z końcem lat 30. Juliusz Słowacki w liście do Zygmunta Krasińskiego zapowiedział napisanie „wielkiego poematu w rodzaju Ariosta, który ma się uwiązać z sześciu tragedii, czyli kronik dramatycznych”. W zamierzeniu miała to być swoista literacka kronika prezentująca bajeczne początki państwa polskiego, nawiązująca do tradycji, legend i historii pogańskich czasów Słowian. Projekt doczekał się jednak tylko częściowej realizacji; powstały dwie tragedie romantyczne – Balladyna (1839) i Lilla Weneda (1840).

Balladyna – tytuł dramatu w pięciu aktach, napisanego przez Słowackiego w Genewie w 1834 roku. Ten utwór poświęcił on Zygmuntowi Krasińskiemu - autorowi „Irydiona”.
Balladyna to również imię głównej bohaterki wspomnianego utworu. To opowieść o żądzy władzy i o dorastaniu do roli zbrodniarza. Nie przypadkiem też imię głównej bohaterki nawiązuje do ballady, w której zazwyczaj pojawiają się motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych.

„Nasz rok szkolny już tradycyjnie rozpoczęliśmy od „Narodowego Czytania. W tym roku razem z radcą Wydziału Konsularnego i Polonii przy Ambasadzie RP w Kijowie Przemysławem Pierzem, prezesem ZPU Antoniem Stefanowiczem, redakcją „Dziennika Kijowskiego”, w gronie uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Ukrainy przeczytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Z zaciekawieniem także obejrzeliśmy widieo z Pałacu Prezydenckiego i fragmenty poematu” – mówi dyrektor szkoły Lesia Jermak.

Czytania zaczęło się od prelekcji o Juliuszu Słowackim przygotowanej przez redaktora naczelnego gazety „Dziennik Kijowski” Stanisława Panteluka, zaś list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytał Prezes ZPU Antoni Stefanowicz.

Jak zawsze na wszystkich imprezach Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU i tym razem panowała rodzinna atmosfera, a biorąc pod uwagę, że Czytanie, wyreżyserowane przez Swietłanę Bułanową odbywało się na świeżym powietrzu na ogromnej polanie Parku Syreckiego pod wysokimi i romantycznymi dębami, sceneria ta potęgowała miłośnikom literatury polskiej mistyczny nastrój, odpowiedni do wspaniałych treści poematu.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України