Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Nasze sprawy
Nieżyn - miasto polietniczne

W sierpniu 2020 roku Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie wzięło udział w pracach, w zakresie projektu uniwersyteckiego „Public open air university” (uniwersytet publiczny na wolnym powietrzu) realizowanego w ramach programu „Active Citizens” („Aktywna Społeczność”) przez British Council (Radę Brytyjską) -organizację realizującą swoją misję na wielu polach: edukacji, finansowaniu stypendiów naukowych, promowaniu brytyjskiej kultury, realizowaniu projektów społecznych. Inicjatorami i liderami tego projektu są doktorzy nauk historycznych, docenci Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu w Nieżynie Julia Kuzmenko i Maksym Potapenko.

Przy czynnym udziale Stowarzyszenia ASTER odbyło się uroczyste otwarcie imprezy. W powitalnych przemowach podkreślano, że właśnie aktywna współpraca władz miasta, naukowców oraz organizacji społecznych z Nieżyńskim Uniwersytetem Państwowym im. Mikołaja Gogola umożliwiła realizację tak ciekawego projektu.

20 sierpnia odbyło się forum pt. „Nieżyn polietniczny”, w którym udział wziął rektor NUP im. Mikołaja Gogola doc. O.G. Samojlenko, przedstawiciele władz miasta i rejonu, naukowcy akademiccy, członkowie organizacji społecznych mniejszości narodowych zrzeszających Polaków, Greków, Romów.

Prezes Stowarzyszenia Polaków „Aster" Weronika Mandryko przedstawiła osiągnięcia i opowiedziała o imprezach organizowanych regularnie przez Stowarzyszenie, w tym o corocznych Festiwalach Kultury Polskiej, udziale w Festiwalu „Poleskie Koło”, obchodach świąt religijnych i narodowych, edycji opracowań książkowych i materiałów „Polacy w Nieżyniu”, międzynarodowych konferencjach naukowych i praktycznych poświęconych polonistyce regionu Czernihowa. Mówiono też o tym, że Stowarzyszenie planuje uruchomić Centrum Kultury Polskiej w jednej z sal wykładowych uniwersytetu, obok studium polskiego uczelni. Uczestnicy forum podkreślali, że Stowarzyszenie jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji społecznych w mieście. Wspomniano o wybitnym wkładzie śp. Feliksy Bielińskiej, która przez wiele lat była inspiratorką poczynań i liderem Stowarzyszenia „Aster”. Zaznaczono, iż do ważnych zadań w najbliższej przyszłości należy rozplanowanie i otwarcie Alei im. Feliksy Bielińskiej w pobliżu historycznego Cmentarza Polskiego.

Ważnym tematem dyskusji były perspektywy rozwoju Nieżyna jako miasta polietnicznego, rozbudowa potencjału turystycznego miasta, ścisła współpraca z przedstawicielstwami innych krajów.

Projekt i udział w nim Stowarzyszenia „Aster” stał się przykładem udanego przedsięwzięcia, które zgromadziło różnorakie struktury służące poznaniu przeszłości Nieżyna, budowaniu przyszłości i harmonii w jego teraźniejszości. Jednocześnie więzi polsko-ukraińskie zabrzmiały wyraźnym motywem w symfonii wielokulturowości Nieżyna.

Maria NAKONECZNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України