Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozrywka
W CZASACH ŚWIETNOŚCI SZLACHTY:

- pamiętano, że szlacheckim obowiązkiem jest stanąć do walki.

- szczególną siłę miała władza ojcowska: młodzież milkła na widok ojca, całowano go w rękę i nie kwestionowano jego decyzji.

- powszechne były kary cielesne wobec dzieci. „Nie kocha dziecięcia, kto rózgi oszczędza”, „Kogo rodzice rózgą nie karzą, tego kat mieczem karze”.

- istniało tzw. „mleczne rodzeństwo”. Byli to ludzie karmieni przez jedną mamką (szlachcianki z reguły nie karmiły piersią).

- w dobrym tonie uchodziło mieć sporą bibliotekę. Jednak zdarzało się, że pełniły one funkcję dekoracji. Jeden z rodu Sapiehów, nakazał swej matce sprzedanie starych książek na wagę, ponieważ z Paryża przywiezie nowe w złotych oprawach.

- do repertuaru najważniejszych szlacheckich gestów należało, obok podkręcania wąsów, odrzucanie rękawów za siebie.

- po butach – z drogiej, żółtej albo czerwonej safianowej skóry – można było ocenić zamożność ich właściciela. Stąd z czasem powstało powiedzenie „poznać pana po cholewach”.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України