Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
20 lat łączy nas!!!

Pod takim hasłem 24 października w stołecznym kinie Multiplex odbyła się premiera okolicznościowego filmu, prezentującego 20-letni dorobek artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Polanie znad Dniepru".

Na uroczystość i projekcję filmu przybyli honorowi goście: Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki z Małżonką Moniką Kapa-Cichocką, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i Radca Jacek Gocłowski, którzy złożyli kierowniczce Zespołu Lesi Jermak serdeczne, pełne uznania gratulację i wielki kosz biało-czerwonych kwiatów.                             

Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki z Małżonką Moniką Kapa-Cichocką, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i Radca Jacek Gocłowski, którzy złożyli kierowniczce Zespołu Lesi Jermak serdeczne, pełne uznania gratulację

Do uczestników zespołu zostały odczytane listy gratulacyjne od Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i Duszpasterstwa Polaków przy konkatedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie.

Odczytano także od Związku Polaków na Ukrainie i Redakcji „Dziennika Kijowskiego” okolicznościowy List Gratulacyjny następującej treści:

„Z okazji 20-lecia działalności artystycznej i wychowawczej prosimy przyjąć serdeczne gratulacje dla Kierownictwa, wszystkich aktualnych i byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” za liczne osiągnięcia i sukcesy, jakie stały się Waszym udziałem.

Już od dwudziestu lat Zespół przyciąga uzdolnione dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które realizują swoją pasję, jaką jest taniec i śpiew ludowy, jednocześnie w piękny sposób kultywują polskie tradycje i obyczaje.

Imponujący dorobek dotychczasowej działalności Zespołu skłania do refleksji i docenienia trudu i uporu, jaki stał u jego podstaw. Setki godzin spędzonych na próbach, wysiłek wkładany przez tancerzy i solistów, a często i osobiste wyrzeczenia wymagają należnego uznania i szacunku.

Obecny sukces to także gigantyczny kawał dobrej roboty założycielki Zespołu - Pani Łesi Jermak, której los podarował nieprzeciętny talent, imponującą osobowość, pasję twórczą i upór w realizacji zamierzonego celu. To dzięki niej przez te lata zespół utrzymuje wysoki poziom artystyczny. To ona stale dba o to abyście byli jedną zgraną rodziną.

Niech Wasza marka - młodość, zapał, dziarskość, humor, spontaniczność będzie przykładem i inspiracją dla innych. Patrząc w przyszłość można być spokojnym o losy zespołu, który ma tak wspaniałą kadrę i znakomitych wykonawców.

W te dni Jubileuszu życzymy Wam niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości w inspirowaniu młodzieży, wielu sił do kroczenia ścieżką artystycznego powołania, satysfakcji, uznania i - co najważniejsze - wdzięczności publiczności!”.

Po zakończeniu projekcji filmu, który wzbudził wielki aplauz na sali, uczestnicy i goście zespołu udali się na integracyjną część święta.

Obchody Jubileuszu stały się możliwe dzięki wsparciu Ambasady RP w Kijowie i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України