Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Otwarcie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum na Uniwersytecie im. Borysa Hrinczenki

3 listopada na kijowskim Uniwersytecie Borysa Hrinczenki odbyło się otwarcie on-line Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, które stało się okazją do podsumowania wieloletniej współpracy naukowej pracowników i partnerów Historyczno-Filozoficznego Wydziału tej uczelni i jednocześnie początkiem nowych projektów w polsko-ukraińskim partnerstwie akademickim.

 Spotkanie, prowadzone przez kierownik Katedry Historii Oksanę Sałatę, rozpoczęli wicerektor Uniwersytetu Lilia Hryniewicz i amb. Bartosz Cichocki. Wystąpili także przedstawiciele Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (NIAU): prof. Bolesław Stelmach i Tomasz Sławiński.

 NIAU, przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, realizuje na Uniwersytecie Hrinczenki cykl wykładów poświęconych polskiej architekturze i urbanistyce XX wieku. Dzięki staraniom Ambasady, studenci i pracownicy Uniwersytetu mieli okazję zapoznać się również z wystawą poświęconą dorobkowi polskich architektów. Ekspozycja, w dwóch odsłonach, dostępna jest od marca br. w gmachu głównym Uniwersytetu. Współpraca z Centrum umożliwia studentom i wykładowcom Uniwersytetu aktywny udział również w innych projektach realizowanych przez Ambasadę, w tym w cyklu spotkań ze specjalistami Muzeum Narodowego w Warszawie („Korespondencja sztuk”).

 Życzenia rozwoju i realizacji kolejnych, ciekawych projektów na ręce pani wicerektor Hryniewicz przekazali rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Niżynie Oleksandr Samojlenko, dyrektor Polskiego Centrum Naukowo-Oświatowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Humaniu Ihor Krywoszeja, a także prof. Zbigniew Karpus z Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz dr Albert Nowacki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu im. B. Grinczenki nawiązał współpracę min. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód,  Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Narodową Agencją Architektury i Urbanistyki oraz Uniwersytetem w Białymstoku.

 W trakcie spotkania zostały wskazane podstawowe cele nowopowstałego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum tj.: min. polsko-ukraińska współpraca naukowa, w tym prowadzenie badań i projektów naukowych, opracowywanie i publikowanie materiałów specjalistycznych z zakresu wiedzy o Polsce, udział w programach, projektach i stypendiach międzynarodowych, współpraca z instytucjami polskimi i organizacjami polonijnymi, realizacja programów aktywizujących społeczność akademicką, wsparcie organizacji kursów języka polskiego  na Uniwersytecie.

 W wirtualnym otwarciu Centrum udział wzięło blisko 80 uczestników.

 Матеуш Натковскі

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України