Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
FORUM MŁODZIEŻOWE
GŁOS MŁODZIEŻY W MIĘDZYNARODOWYM DIALOGU

W Żytomierzu odbyło się Forum Młodzieżowe „GŁOS MŁODZIEŻY W MIĘDZYNARODOWYM DIALOGU”. Do udziału w Forum zaproszono młodzież z różnych obwodów Ukrainy (rówieńskiego, winnickiego, ługańskiego i żytomierskiego) oraz z Polski.

Głównym celem Forum stała się realizacja wstępnych inicjatyw młodzieży obu krajów dotyczących planowania i budowania międzynarodowej platformy do otwartego i stałego dialogu, trwałego wzajemnego porozumienia i trwałej współpracy.

W ciągu trzech dni młodzież miała możliwość prowadzenia swobodnej dyskusji na interesujące tematy z przedstawicielami władz lokalnych Żytomierza i organizacji pozarządowych o formowaniu potencjału sprzyjającego osiągnięciu swoich celów. W ramach Forum odbyły się szkolenia, które zapewniły młodzieży niezbędną wiedzę i umiejętności. Szkolenia prowadził doświadczony certyfikowany mediator, członek Narodowej Asocjacji Mediatorów Ukrainy, trener ds. zapobiegania przemocy, trener ds. partnerstwa sportowego na rzecz zmian społecznych Witalij Skorochod. Polemizowano z młodzieżą o pojęciach „Poglądy i fakty”, rozważano o konfliktach jako o zjawisku i resursie. Szkolenia odbywały się w Centrum Artystyczne „Gnatyuk Art. Center”.

W czasie Forum na uczestników czekała niespodzianka – wszyscy otrzymali książkę autorstwa Witalija Skorochoda „Zbyt realnie, by było to prawdą”.

W drugim dniu Forum, grupa wyjechała do Centrum Kulturalno-Artystycznego „Poleska chata” (m. Horodskie, rejon korostyszewski), gdzie w ramach tematu Forum, rozmawialiśmy o wspólnych tradycjach Ukraińców i Polaków. Dziękujemy serdecznie dyrektor Centrum p. Innie WELICZKO i p. Juriju KAMYSZNOMU za przepiękną atmosferę i wielce poznawcze spotkanie.

Zwiedzając Muzeum Starożytności na Żytomierskim Uniwersytecie im. Iwana Franki, również rozmawialiśmy o wspólnych tradycjach kultywowanych przez Ukraińców i Polaków. W tym Muzeum zebrano wielką kolekcję unikatowych przedmiotów, które były i nadal są integralną częścią życia Ukraińców i Polaków jak też przedstawicieli innych narodowości zamieszkujących w różne czasy Żytomierszczyznę. Dyrektor Muzeum p. Maria Masłowska zapoznała nas z różnym stylem haftowania, zwracając uwagę na to, że haftowanie jest kodem nacji, i stąd też każdy kraj ma swoje kolory, swój styl haftu.

 W centrum konferencyjnym na Uniwersytecie uczestników Forum przywitała rektor uniwersytetu p. Gałyna Kyryczuk, która obszernie opowiedziała nam o współpracy polsko-ukraińskiej między uczelniami dwóch krajów. Dalej głos zabrała dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko, zapoznając nas z działalnością polskich organizacji w Żytomierzu.

 W trzecim dniu Młodzieżowego Forum uczestnicy dzięki połączeniu online mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielami Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego i zapoznać się z działalnością Brygady, będącej przykładem współpracy i porozumienia między trzema krajami.

W spotkaniu tym wzięła udział zastępca attache obrony przy Ambasadzie RP na Ukrainie płk Agnieszka Malczewska oraz burmistrz miasta Żytomierza p. Sergij Suchomlyn. Spotkanie odbyło się w Centrum prasowym Żytomierskiej Rady Miejskiej.

Dalej Forum Młodzieżowe przeniosło się do Gnatyuk Art. Center, gdzie wszyscy uczestnicy wzięli udział w otwarciu wystawy fotograficznej „Polskie ślady na Żytomierszczyźnie”.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i współorganizatorom i partnerom Forum i życzę, abyśmy niezależnie od sytuacji, dążyli do prowadzenia dialogu, do porozumienia i abyśmy zawsze pamiętali hasło Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady „trzy punkty widzenia, jeden cel”.

Organizatorem Forum był Studencki Klub Polski w Żytomierzu. Partnerami Forum wystąpiły – Żytomierska Rada Miejska i Żytomierski Państwowy Uniwersytet Imienia Iwana Franki. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Walentyna JUSUPOWA
(Studencki Klub Polski)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України