Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
IMPULS Lidera
AKADEMIA MŁODYCH LIDERÓW POLSKICH ORGANIZACJI UKRAINY

W dniach 25 – 28 listopada do Kijowa zjechali młodzi liderzy reprezentujący polskie organizacje Ukrainy, aby wziąć udział w nowym projekcie Związku Polaków na Ukrainie – Akademia Młodych Liderów Polskich Organizacji Ukrainy.

Ten kształceniowy projekt skierowany jest do środowiska polskiego na Ukrainie i ma na celu odkrywanie i ugruntowanie kompetencji młodych liderów, poprzez wsparcie wysiłków podejmowanych przez nich, nie w perspektywie, lecz tu i teraz. Celem było i pozostaje przeszkolenie i przygotowanie młodzieży do bycia autentycznymi liderami społecznymi w środowisku polskim.

W ramach programu uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych, terenowych, a także treningach, myślą przewodnią których było wspomożenie rozwoju własnego potencjału i talentów. Wespół przygotowywano programy integracyjne pt. „Lider, który mnie inspiruje” i „Lider - ma talent”.

Podczas szkoleń przeprowadzono kilka spotkań tematycznych, w tym z dziennikarzem polskiego radia WNET Pawłem Bobołowiczem oraz z redaktorem naczelnym gazety „Dziennik Kijowski” Stanisławem Pantelukiem. Ciekawe treningi dla młodzieży przygotowała Alina Czirkowa.

Dyrektor Biura ZPU i menedżer promocji i reklamy gazety „Dziennik Kijowski” Rościsław Raczyński oraz wiceprezes KNKSP „Zgoda” i kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Rezerwatu Historycznego „Bykiwniańskie Mogiły” Olga Ozolina przeprowadzili zajęcia w terenie dotyczące tematów: „Ochrona miejsc pamięci narodowej” i „Bykownia – cmentarz wojenny”. Na Polskim Cmentarzu Wojennym wspólną modlitwę, odprawił Duszpasterz Polaków przy Konkatedrze św. Aleksandra w Kijowie ks. dk. dr Jacek Jan Pawłowicz.

O problemach i efektach pracy organizacji polskich na Ukrainie młodzi liderzy dyskutowali z Radcą Ambasady RP na Ukrainie p. Jackiem Gocłowskim.

A na zakończenie odbyła się Zabawa Andrzejkowa, organizowana przez Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.

Efektem takiej współpracy – stała się wymiana doświadczeń między młodzieżą, a także budowanie sieci liderów, mających wewnętrzną potrzebę rozwoju, oraz wizję działania we współpracy z innymi na rzecz pozytywnych zmian w polskich organizacjach Ukrainy.

Dzieląc się wrażeniami, kierownik projektu – wiceprezes ZPU, Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły Lesia Jermak, powiedziała: 

„Dla mnie osobiście spotkanie młodych było kolejnym wyzwaniem do czegoś nowego, rozwojowego. Trzy dni spędzone w gronie młodych, mądrych ( jak na swój wiek) utalentowanych ludzi stało się kolejnym IMPULSEM do działalności i inspiracji. Ukłony i wyrazy uznania dla Waszych prezesów i rodziców, dzięki którym widzimy optymistyczną przyszłość ruchu polskiego na Ukrainie!”.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”

ze środków Kancelarii Premiera w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Informacja własna
(Zdjęcia: R. Raczyński, G. Bakaliński)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України