Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
LI OLiJP
DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY WYNIKÓW!


Uczestnicy przedsięwzięcia z dyrektorką „Domu Polskiego” w Kijowie Marią Siwko

20 lutego w gościnnym „Domu Polskim” w Kijowie spotkali się uczniowie biorący udział w obwodowym etapie LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Czworo uczestników (Anna Korczak (Browary), Maria Lozowa (Kijów), Jan Szpak (Kijów), Aleksander Zakrzewski (Browary) zmierzyło się z bardzo trudnym testem sprawdzającym kompetencję językową, potwierdzającym znajomość reguł gramatycznych języka polskiego. Uczestnicy tego etapu pisali również dyktando i rozprawkę na jeden z podanych tematów. Wszyscy przystąpili do części ustnej, która obejmowała rozmowę na temat wybranej przez uczestników lektury i sprawdzała znajomość literatury oraz kontekstów historycznoliterackich.


Jurorki i Maria Lozowa

 Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikowała się Maria Lozowa z Kijowa, która zdobyła wymaganą ilość punktów w części pisemnej i ustnej. Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania i gratulacje i wszyscy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Ambasadę RP w Kijowie.

O rodzinną atmosferę zadbała Dyrektor „Domu Polskiego” – p. Maria Siwko z zespołem. Egzamin przeprowadziły nauczycielki języka polskiego z ORPEG-u  pp. Anna Oskierko i Ewa Gocłowska.

Ewa GOCŁOWSKA (ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України