Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
W Winnickim Okręgu Konsularnym
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 2021


Prezes Chmielnickiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie

W dniach 20-21 lutego 2021 r. w murach Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego przebiegał II etap eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2021, zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady w Instytucie Badań Literackich i Naukowych PAN i przeprowadzony przez Wydział Filologii Słowiańskiej przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

W olimpijskich zmaganiach wzięli udział znawcy języka i literatury polskiej (zwycięzcy poprzedniego eliminacyjnego etapu) z obwodu chmielnickiego, winnickiego i żytomierskiego. Prezes Chmielnickiego Oddziału Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, starszy wykładowca Katedry Filologii Słowiańskiej Julia Serkowa, zwróciła się do uczestników Olimpiady, przedstawiając skład jury Olimpiady: Przewodniczący - kandydat nauk pedagogicznych, docent, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Nelia Podlewska, doktor nauk humanistycznych, doc. Iryna Saszko, mgr filologii, st. wykładowca Regina Bałycka.

Wszyscy uczestnicy Olimpiady usłyszeli od konsula Bartosza Szeligi z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy słowa wsparcia i życzenia zwycięstwa w zmaganiach oraz otrzymali pamiątkowe upominki.

Olimpijskie zadania konkursowe przygotowane zostały przez Konsulat Generalny w Winnicy. W ciągu czterech godzin znawcy polszczyzny i literatury wykonywali trzy rodzaje zadań językowych, pisali dyktando i esej.

Drugi dzień konkursu odbył się w Ukraińsko-Polskim Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu Chmielnickiego, gdzie na podstawie wyników zadań z języka polskiego (pisemnych) zakwalifikowano 26 uczestników z najlepszymi wynikami w repetytorium z literatury polskiej (runda ustna).

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez komisję sprawdzianu wiedzy i interpretacyjnych umiejętności analitycznych oraz po podsumowaniu wyników obu części eliminacji, wyłoniono 13 zwycięzców, którzy będą rywalizować w dniach 6-7 marca na Międzynarodowym Etapie Olimpiady Języka i Literatury Polskiej, który będzie przeprowadzony w trybie on-line, wspólnie z Głównym Komitetem Olimpiady przy Instytucie Badań Literackich i Naukowych PAN.

Konsulat Generalny RP w Winnicy nagrodził zdobywców 1-3 miejsca: Anastazję Serdegę, Marynę Święcicką i Irenę Mackiw.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom II etapu eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2021 i życzymy dalszych zwycięstw w kolejnym etapie!

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України