Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
O misternym symbolu wielkanocnym w Białej Cerkwi
Tym razem Kurpie...

Klub „Polska Rodzina” działający w ramach Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi zebrał się na kolejnym spotkaniu. Po niezwykle udanym wieczorze kultury łowickiej tym razem obiektem zainteresowania członków klubu był folklor kurpiowski.

Swoją odrębność kulturową Kurpie zawdzięczały naturalnej barierze w postaci lasów i bagien. Bariera ta niejako więc wymuszała na swoich mieszkańcach tworzenie własnego, odrębnego  świata.

O specyfice kultury i tradycji  tego rejonu opowiadała prezes stowarzyszenia Helena Chomenko.  W swojej multimedialnej prezentacji przybliżyła zebranym główne ośrodki folkloru kurpiowskiego w Puszczy Zielonej, takie jak: Łyse i Myszyniec. Członkowie klubu mieli również możliwość przekonać się dzięki oglądanym filmom, iż gwara kurpiowska po dziś dzień pozostaje żywa. Najwięcej emocji wzbudzały filmy o corocznie barwnie organizowanym w Łysych konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Palmy kurpiowskie należą do najpiękniejszych i najwyższych palm. Mogą one sięgać nawet kilkunastu  metrów. Przypominają wysokie kwietne słupy, pięknie ozdobione zielenią i kolorowymi kwiatami z bibuły. Zgodnie ze zwyczajem wysokie palmy mają zapewnić „długie życie, dorodne dzieci i urodzaj w polu”.

Sam proces przygotowania traw na wielkanocne palmy jest długi. Zaczyna się on już latem. W emitowanym 13 i 14 marca br. w telewizji ukraińskiej filmie pt. „Kod wizualny”,  prezentującym szeroką działalność Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego, został również przedstawiony pierwszy etap pozyskiwania traw znad rzeki Roś.

Wykonanie samej już palmy to etap końcowy. Pod czujnym okiem Ireny Żydeckiej członkowie Klubu „Rodzina Polska” wykonali przepiękną palmę wielkanocną. Kwiaty misternie zebrane w smukłe, pionowe bukiety, zrobione z różnokolorowej bibuły wyglądały jak żywe, a wpleciona pomiędzy nie zieleń przydała palmie dostojności.

Tradycja robienia palm sięga wczesnego średniowiecza. Stanowi ona pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy, kiedy to tłum ludzi, witając proroka, rzucał na drogę palmowe gałązki. Palmy przypominają więc, że Wielkanoc jest już blisko i rozpoczynają się najważniejsze obchody tego święta.

Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela wielkiego postu, nazywana także Kwietniową lub Wierzbną. W ten właśnie dzień w kościołach święci się palmy oraz odbywają się uroczyste procesje z palmami.

- Czy więc – postawiła pytanie Helena Chomenko - jest to dzień religijnego smutku czy radości? Choć w tradycji kościoła przyjęło się, że palma symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i tryumf to należy pamiętać, że Zmartwychwstanie Chrystusa, a tym samym pokonanie śmierci i ciemności jest radosnym czasem witania światła.

Wykonana z ogromnym zaangażowaniem przez członków stowarzyszenia palma, w niedzielę wielkanocną przekroczy bramę kościoła, by poświęcona stała się symbolem jasności i zgodnie z wierzeniami tradycji ludowej dodawała sił, odnawiała życie.         

Darlena ZAWADA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України