Dziś: piątek,
23 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy

29 marca po ciężkiej chorobie
odszedł w wieczność przeżywszy 78 lat
nasz dobry kolega,
człowiek wielkiego serca i nieprzebranej energii –
Tadeusz ZAŁUCKI.

W swym życiu zapoczątkował On wiele pięknych inicjatyw i mieliśmy przyjemność nie tylko doświadczać efektów Jego szczytnych działań, wzbogacających naszą polską społeczność, ale także podziwiać Jego szczególną determinację i nieustający optymizm. Był współtwórcą Związku Polaków na Ukrainie Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie oraz ponad 20 lat prezesował tej jednej z najprężniej i najdłużej działających na Ukrainie organizacji.

Działając w składzie Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy był inicjatorem mnóstwa kreatywnych pomysłów wzbogacających nasze wspólne przedsięwzięcia - festiwale, konkursy, konferencje, kongresy, relacje prasowe, kontakty z Krajem.

Był człowiekiem nietuzinkowym, odważnym, mężnie walczącym z wszelkimi przejawami ksenofobii i nacjonalizmu.

Za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Polonii został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także odznaką  honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W tych trudnych chwilach przekazujemy wyrazy współczucia wszystkim Jego współpracownikom, Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

Zarząd Główny Związku Polaków Ukrainy
Zespół redakcyjny „Dziennika Kijowskiego”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України