Dziś: poniedziałek,
21 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Wizyta do strefy przyfrontowej
„Chcemy, żeby Ukraina wiedziała, że nie jest sama”


W Mariupolu nad Morzem Azowskim odbyło się spotkanie wiceprzewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy

W dniach od 19 do 24 kwietnia, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w regionie, z wizytą na Ukrainie przebywała wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.

Po przybyciu do Kijowa spotkała się z zastępcą Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołeną Kondratiuk, która podziękowała za „szybką reakcję Polski” w trudnym dla Ukrainy czasie. Dalsze rozmowy dotyczyły m.in. rozwijania tzw. „krymskiej platformy”, twardego negatywnego polskiego stanowiska wobec budowy rurociągu „Nord Stream 2”, działań wobec agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej oraz współpracy gospodarczej naszych krajów, polskiego przewodnictwa w OBWE jak też sytuacji związanej z pandemią COVID-19.  

Po rozmowach wiceprzewodniczące parlamentów Ukrainy i Polski uczciły pamięć poległych uczestników Rewolucji Godności składając kwiaty pod pamiątkowym krzyżem na Alei Bohaterów „Niebiańskiej Sotni” w Kijowie.


Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Słowiańsku wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska odwiedziła Polsko-Ukraińskie Międzynarodowe Centrum Oświaty i Nauki

„Łączy nas znacznie więcej niż tylko stanowiska. Łączy nas wspólna pamięć o Majdanie i Rewolucji Godności. Razem z Małgorzatą Gosiewską spędziliśmy więcej niż jeden dzień i noc w Budynku Związków Zawodowych jako aktywni uczestnicy tamtych wydarzeń. Pani Małgorzata pamięta, jak wówczas miała polski stół medialny, a ja koordynowałam Centrum Informacyjne”- wspominała Ołena Kondratiuk.

Kolejne dni wizyty wicemarszałek sejmu RP przebiegały w strefie przyfrontowej Donbasu i bezpośrednio na tzw. linii rozdziału sił.

W wyjeździe na ten obszar udział również wzięli parlamentarzyści państw Trójkąta Lubelskiego: pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk oraz wiceprzewodniczący litewskiego Seimasu Paulius Saudargas.  Delegacji towarzyszył Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki.


Wiceprzewodniczący parlamentów państw Trójkąta Lubelskiego ogłosili w sztabie 128. Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej w Mariupolu wspólne oświadczenie potępiające eskalację zbrojną i popierające europejskie reformy na Ukrainie

21 kwietnia w Mariupolu przedstawiciele trzech państw na szczeblu wiceprzewodniczących parlamentów przeprowadzili nadzwyczajne posiedzenie w formacie Trójkąta Lubelskiego.  Zebrani w związku z eskalacją sytuacji militarnej na granicy rosyjsko-ukraińskiej przyjęli wspólne oświadczenie deklarujące wsparcie dla Ukrainy, potępiające działania Rosji i wzywające do poszanowania przez nią norm prawa międzynarodowego.  

Wicemarszałkowie Sejmów Polski i Litwy, wizytowali pozycje ukraińskiej armii w pobliżu linii rozdziału sił w Awdijiwce nieopodal Doniecka. Pani wicemarszałek wraz z polską delegacją zawitała do ośrodka dla dzieci "Kowczeh", znajdującego się kilka kilometrów od linii frontu. Dzieci z nadmorskiej miejscowości Pionerśke, pod Mariupolem, otrzymały sprzęt komputerowy słodycze i zabawki. Małgorzata Gosiewska odwiedziła także Słowiańsk, spotkała się z żołnierzami na posterunku ukraińskiej armii w przyfrontowej miejscowości Szyrokyne, usytuowanej nad brzegiem Morza Azowskiego.


Małgorzata Gosiewska odwiedziła katolickie centrum „Arka”
miejscowości Pionerśke pod Mariupolem i przekazała pomoc, w tym sprzęt komputerowy, zakupiony przez Polską Pomoc

W leżącym na linii kontaktowej mieście Wołnowacha – w południowej części obwodu donieckiego – wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, wiceprzewodniczący Seimasu Paulius Saudargas i wiceminister Obrony Ukrainy Ołeksandr Poliszczuk oddali hołd cywilom zamordowanym przez wspieranych przez Rosję separatystów podczas ostrzału pasażerskiego autobusu w 2015 roku.


W Ambasadzie RP w Kijowie Małgorzata Gosiewska spotkała się z byłymi więźniami Rosji i prorosyjskich terrorystów oraz bliskimi przetrzymywanych w niewoli lub zaginionych, by omówić dalsze działania na rzecz wymierzenia sprawiedliwości winnym zbrodni wojennych

Małgorzata Gosiewska zapytana na konferencji prasowej o cel wizyty odpowiedziała: „Głównym celem wyjazdu jest  wyrażenie solidarności z państwem i narodem ukraińskim. Jesteśmy tu, by zaprotestować przeciwko łamaniu prawa przez Rosję; by poprzeć integralność terytorialną Ukrainy, reformy i jej zbliżenie z UE i NATO.  I chcemy, żeby Ukraina wiedziała, że nie jest sama – podkreśliła.

Oprac. Stanisław PANTELUK

Od redakcji:

MAŁGORZATA GOSIEWSKA - wicemarszałek Sejmu RP.  Obecna i aktywna na kijowskim Majdanie podczas Rewolucji Godności, później wielokrotnie na pierwszej linii konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w Donbasie. Autorka raportu o rosyjskich zbrodniach wojennych na wschodniej Ukrainie, dokumentu złożonego w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze.

TRÓJKĄT LUBELSKI jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 r. a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej między tymi państwami oraz wspieranie euroatlantyckich dążeń Ukrainy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України