Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
NASZE SPRAWY
Posiedzenie Zarządu Głównego ZPU

%%%%%%Z

14 maja 2021 br. w trybie on-line odbyło się kolejne Posiedzenie Zarządu Głównego ZPU. Omawiano sprawy bieżące i zmiany w działalności ZPU, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Ukrainie i na świecie. Jak wiadomo zmiany w swoje statuty zostały wprowadzone przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) i Radę Polonii Świata (RPŚ).

Postanowiono dodać do Statutu ZPU dodatkowy punkt 5.2.8.o następującej treści:

«У зв’язку з загрозою для здоров’я та життя людини (епідемії, пандемії тощо) Головне правління у погодженні з Ревізійною комісією пропонує подовжити строк повноважень керівних органів (Голови та Головного правління) і Ревізійної комісії до сприятливих умов (епідеміологічних тощо) та додати його до звітного періоду на наступному Конгресі». Zmiany te są wprowadzone do Statutu tymczasowo do czasu polepszenia warunków epidemiologicznych.

Rozpatrywano także kwestię związaną z warunkami wynajmu pomieszczeń biurowych dla organizacji członkowskich ZPU w związku ze zmianą Ustawy Ukrainy: «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX. Uchwalono: zainteresowanym organizacjom zwrócić się z odpowiednimi listami do deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy w swoich okręgach wyborczych.

Omawiano również zagadnienie dotyczące odznaczeń honorowych dla aktywnych członków Związku Polaków Ukrainy.

Na posiedzeniu do Związku Polaków Ukrainy zostały przyjęte dwie nowe organizacje: Dnieprodzierżyński Regionalny Związek Polaków (Prezes Olga Braila) i Agencja Pamięci Narodowej w Dnieprze (Prezes Paweł Tiszkowski).

BIURO ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України