Dziś: niedziela,
05 grudnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Czytelnicy piszą
ZASZCZYT I UZNANIE

Z wielką radością przyjęliśmy w Polskiej Szkole Sobotniej im. St. Vincenza  w Kołomyi  wiadomość  o zaproszeniu  dzieci z zespołu "Kwiaty Pokucia"  do lwowskiej placówki Konsulatu Generalnego RP na wręczenie nagrody  za wyróżnienie w konkursie "Vivat Konstytucja! Vivat 3 Maj!"  przyznane za śpiew zespołowy w konkursie video online.

 Z pogodą ducha 27 maja uczniowie wyruszyli do Lwowa, gdzie gościnie zostali przyjęci przez dyplomatów RP. Oprócz kołomyjan zostały tu zaproszone zespoły ze Stryja, Borysława i innych miejscowości obwodu lwowskiego

 Ze wzruszeniem, w ciepłych słowach zwróciła się do zaproszonych na uroczystość Konsul Generalny RP we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz. Jeszcze raz przypomniała ona o wadze Święta Konstytucji 3 Maja dla narodu polskiego i Polonii, a także podziękowała za udział w konkursie podczas pandemii COVID-19. Razem z tym zachęciła zaproszonych do udziału w nowych konkursach, pogratulowała zdobywcom nagród, wykazała niemałe zainteresowanie życiem szkolnym.

 Kołomyjanie otrzymali prawo pierwszego występu w niewielkim koncercie. Za udałe wykonanie pieśni „Ojczyzna ma” i „Kraj rodzinny matki mej" zostali wynagrodzeni owacjami. Spodobały się też stroje uczestników z Kołomyi.

  O ile spotkanie odbywało się pod zakończenie roku szkolnego, to przy podziękowaniu za wyróżnienie Pani Konsul obiecała uczniowi Bogdanowi Filipczukowi, że odwiedzi Kołomyję na początku nowego roku szkolnego. Przednio był oceniony śpiew Hryniw Bogdany, sióstr Aliny i Sabiny Odosij, Jany Własij, Julii Paraszczuk.

 Zadowoleni i dumni z siebie, z prezentami, dzieci wróciły do domu, a w dniu następnym dyrektor szkoły i prezes Towarzystwa Polskiej Kultury „Pokucie” p. Stanisława Kołusenko-Patkowska podsumowała wyniki 24 roku szkolnego, który nie był łatwym. Pod koniec spotkania rodzice i uczniowie obejrzeli przedstawienie zatytułowane „Kot w butach”. Tu największe brawa otrzymał Andrian Bereźnicki wykonujący rolę kota.

W czerwcu dzieci pokażą ten spektakl w Stryju, na świętowaniu 20-lecia tamtejszej polskiej szkoły sobotniej. Kołomyjanie natomiast wstąpili w 25 rok działalności szkoły.

Roman WORONA
(Dziennikarz z Kołomyi, członek TKP „Pokucie”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України