Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja
Uczmy się polskiego!

O tym, że warto uczyć się języków obcych nie trzeba nikogo przekonywać, ale dlaczego właśnie uczyć się języka polskiego?

Na świecie jest ponad 60 mln użytkowników języka polskiego, w samej Polsce żyje więcej niż 38 mln Polaków. Polski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej i można go usłyszeć niemalże we wszystkich zakątkach świata. Posługiwanie się językiem polskim jako obcym wiąże się także z prestiżem. Jest to język wielu znanych ludzi, odkrywców, wynalazców i zdobywców ważnych nagród.

Należy zauważyć, że naród ukraiński szybko zrozumiał potrzebę uczenia się języka swojego sąsiada, co niezmiernie cieszy nas Polaków. Oczywiście, motywacji do nauki języka polskiego jest wiele, niektórzy wiążą swoją przyszłość z Polską; inni uczą się, bo chcą poznać inny obcy język; jeszcze inni, bo mają polskie pochodzenie. Każdy z tych powodów jest dobry.  Jeżeli jesteś absolwentem szkoły średniej i zastanawiasz się: co dalej? Jakie wybrać studia? Chciałabym przedstawić Ci ofertę naszych studiów polonistycznych na Narodowym Uniwersytecie im. I. Ogijenki w Kamieńcu Podolskim. Nasi słuchacze mają możliwość ukończenia studiów licencjackich na kierunku ze specjalizacji (014) średnia oświata „Język, literatura polska i angielska”. Przyszli studenci nie muszą znać wcześniej języka polskiego, ponieważ naukę mowy rozpoczynamy od podstaw, tj. od „zera”. Zajęcia prowadzone są przez lektorów z Polski, skierowanych do pracy przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w Warszawie. Ponadto w ramach studiów nasi słuchacze mają możliwość brania udziału w licznych programach wymiany akademickiej, konkursach, konferencjach, teatrze studenckim, klubie „Polskiej książki”, tzn. mogą rozwijać swoje pasje zgodnie z zainteresowaniami. Od dwóch lat realizujemy również wspólny projekt z Wydziałem Oświaty w Jarosławiu (Polska), w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w jarosławskich szkołach podstawowych. Ściśle współpracujemy z uczelniami w Polsce, szczególnie z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Łódzkim, realizujemy wspólne projekty naukowo-dydaktyczne. Przy naszej katedrze działa również „Centrum Języka i Kultury Polskiej”. Przyszłych nauczycieli wyposażamy w gruntowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, metodyki nauczania oraz kulturoznawstwa.

I co dalej?

Dróg i możliwości z pewnością jest wiele. Absolwent kończący nasze studia, może kontynuować naukę w Polsce na wybranej przez siebie uczelni. Uczyć się na kierunku zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami. NAWA wspiera młodych ludzi chcących podjąć naukę w Polsce, kierując do nich różne programy stypendialne. Oczywiście, nasza kadra nauczycielska nie pozostawia studenta „samemu sobie”. Osoba, która chce kontynuować naukę w Polsce, otrzymuje od nas kompleksowe wsparcie i pomoc w sprawach formalnych. Z pewnością kolejną drogą jest kontynuacja studiów w kraju. Student może ukończyć kierunek nauczycielski czy tłumacza. Może również zostać na naszej uczelni i kształcić się na innym wybranym przez siebie kierunku.

Jeżeli nasza oferta edukacyjna Cię zainteresowała i chcesz w sposób profesjonalny rozwijać swoje kompetencje językowe, skontaktuj się z nami:

slov_fil@kpnu.edu.ua

Lektor NAWA - Barbara Januszkiewicz

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України