Dziś: sobota,
16 października 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
W Żytomierzu uczcili pamięć Jana Pawła II w jego 20. rocznicę wizyty na Ukrainę
„Chrystus drogą, prawdą i życiem”

Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie 23 czerwca przy pomniku Jana Pawła II (Plac Zamkowy, 2) upamiętnili jednego z największych Polaków w historii. Uczestnicy złożyli niebiesko-żółte i biało-czerwone kwiaty, zapalili znicze, zaśpiewali „Barkę” i oddali hołd Ojcu Świętemu.

Pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę przebiegała z 23 po 27 czerwca 2001 r. pod hasłem: „Chrystus drogą, prawdą i życiem”. Była to 94. podróż zagraniczna Papieża Polaka, która objęła dwa miasta: Kijów i Lwów. Celem wizyty było wsparcie wierzących wszystkich wyznań i potwierdzenie europejskiej drogi Ukrainy. Jan Paweł II - Papież zmienił stosunek świata do Kościoła katolickiego.

- Rolę wizyty Papieża w 2001 roku na Ukrainę nie możemy przecenić, Papież zmienił świat. Był pierwszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, który udał się do Ukrainy z oficjalną wizytą. Jako pierwszy z Ojców Świętych odwiedził kościół luterański, synagogi i meczety, który odwiedził kraje prawosławne i muzułmańskie”, - powiedział Aleksander Piwowarski.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU Wiktoria Laskowska -Szczur zapoznała obecnych z życiorysem Papieża. Podczas pobytu na Ukrainie papież odwiedził Kijów i Lwów, wygłosił 11 kazań i przemówień oraz odprawił liturgie, w których uczestniczyło ponad 2 mln wiernych. Podczas liturgii na kijowskim lotnisku „Czajka” i na lwowskim hipodromie Jan Paweł II przemawiał do wiernych po ukraińsku. Wielu z nas pamiętają tą wizytę i uczestniczyli w liturgii w Kijowie. Zapraszam do dzielenia się swoimi wspomnieniami!

Żytomierzanie uczcili pamięć Papieża. Pomnik Św. Jana Pawła II w Żytomierzu postawiono w 2011 r. z okazji 10. rocznicy wizyty papieża na Ukrainę. W 2016 r. na wniosek Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie jedna z ulic Żytomierza otrzymała imię świętego papieża Jana Pawła II.

W uroczystości wzięli udział członkowie Związku Polaków, naukowcy, nauczyciele, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego, Zespół Dzwoneczki, solistka Natalia Zubarewa.

Organizator wydarzenia był Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Centrum Informacyjno-Edukacyjne KUL.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 202.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України