Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kościół
Wieści z Żytomierza
Uroczystości w okazji 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu

W dniu 26 czerwca br. w murach Kościoła św. Zofii w Żytomierzu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 275. rocznicy konsekracji Kościoła św. Zofii w Żytomierzu pt. „Rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu społecznym Wołynia – Żytomierszczyzny w XVIII – XX w.”.

Organizatorami Konferencji wystąpiły: Kościół św. Zofii w Żytomierzu, Wydział Historii Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki, Obwodowa Organizacja Społeczna „Studencki Klub Polski” przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Uroczystości rozpoczęto Mszą świętą w intencji wszystkich kapłanów i wiernych, którzy działali w naszej katedrze w trakcie jej prawie 300. letniej historii. Następnie wystąpienia honorowych gości, przedstawicieli władz obwodowych i miejskich rozpoczęły pracę sesji plenarnych Konferencji.

Na nasze uroczystości przybyli: Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński;

z-ca przewodniczącego Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej Jurij Ochański; odpowiedzialny ds. aparatu wykonawczego Rady Obwodowej Aleksander Palamarczuk; sekretarz Żytomierskiej Rady Miejskiej Wiktor Klimiński; przedstawiciel Rady Kościołów Chrześcijańskich Żytomierza i obwodu żytomierskiego, administrator parafii św. Bazylego Wielkiego Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, arcybiskup Oleg Łuczka i dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu, dr Irena Perszko.

Na Konferencji mieliśmy możliwość wysłuchać referatów poważnego grona naukowców z Ukrainy i Polski, m.in.: prof. dr hab. katedry historii Ukrainy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki Olgi Biłobrowiec (Żytomierz); kandydata nauk historycznych, docenta katedry politologii i bezpieczeństwa narodowego Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” Inny Szostak (Ostróg); prof. dr hab. Katedry Historii i Metodyki Nauczania  Akademii Humanitarno-Pedagogicznej w Krzemieńcu Henryka Strońskiego; dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Wrocławski), adiunkta w Instytucie Nauk o Sztuce Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Mirosławy Sobczyńskiej-Szczepańskiej; dr nauk humanistycznych Anny Kustry (Poznań); dr nauk historycznych, naukowego pracownika Wydziału Etnopolitologii Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy Jurija Poliszczuka; młodszego naukowego współpracownika oddziału spraw „Żytomierskiego obwodowego Muzeum Krajoznawczego” Żytomierskiej Rady Obwodowej Darii Szmiło; wikariusza parafii Chrystusa Króla Świata ks. Aleksandra Jefimenko (Nowogród-Wołyński); kierownika oddziału Aparatu Informacyjnego oraz Ewidencji Dokumentów w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy Hanny Putowej (Kijów).

Podsumowującym nadobnym akordem konferencji było występienia kandydatki historii sztuki, doc. Ireny Kopoć, która dopełniła swój referat dot. historii instalacji, szczególnego życia organów i organistów, utworami wykonywanymi na na organach przy akompaniamencie skrzypiec i wiolonczeli.

Również w ramach Konferencji uroczyście otwarto wystawę fotograficzną pt. „Historia kościoła św. Zofii przez pryzmat wieków”. Wystawa została opracowana w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Informacja ze zdjęciami mieści się na dwunastu planszach informacyjnych, gdzie przedstawiono prawie 300. letnią historię kościoła.

275 lat – to naprawdę imponująca data, co daje nam powód do satysfakcji, że mamy w Żytomierzu tak piękny zabytek architektury. Jest co do pokazania gościom i z czego możemy być dumni. Życzymy całej parafii św. Zofii w Żytomierzu na czele z proboszczem Witalijem Bezszkurym, aby Bóg nadal okazywał przychylność wszystkim poczynaniom i wynagrodził parafian za wszystkie dobre sprawy.

Serdeczne podziękowania składamy dla wszystkim zaangażowanym w organizację Konferencji, w tym: Helenie Denysewicz, Oldze Biłobrowieć, Antonowi Syczewskiemu, Tatianie Pawlińczuk, Wasiliju Stachowskiemu, Rustamowi Jusupowowi i ks. Witalemu Bezszkuremu.

Walentyna Jusupowa,
Studencki Klub Polski w Żytomierzu

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України