Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Nowe perspektywy
W nurcie współpracy


Od lewej: Jozefa Job, dyrektor - „Szpitala na Klinach”, prof. dr. hab. n. med. Switłana Jaremczuk (Prezes GO „Ukraińsko-Polska Rada Medyczna”), prof. dr hab. n. med. Tetiana Tatarczuk, dr n. med.
Aleksander Szuszkiewicz

Nowoczesne technologie wykorzystywane w krakowskim Szpitalu na Klinach przyciągają uwagę środowisk medycznych i pacjentów z Ukrainy.

W dniu 12-14 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie ukraińskich lekarzy z kolegami i Zarządem szpitala „Na Klinach” w Krakowie. Spotkanie to było możliwe dzięki wieloletniej współpracy GO „Ukraińsko-Polskiej Rady Medycznej” i „Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie”.

Stronę ukraińską reprezentowali: prof. dr hab. n. med. Tetiana Tatarczuk, prof. dr. hab. n. med. Switłana Jaremczuk (Prezes GO „Ukraińsko-Polska Rada Medyczna”) i dr n. med. Aleksander Szuszkiewicz, zaś stronę polską Joanna Szyman - Prezes Zarządu NEO Hospital prowadząca „Szpital na Klinach” i Jozefa Job, dyrektor „Szpitala na Klinach”.

Szpital na Klinach to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który od początku swojej działalności stawia na najnowsze technologie. To właśnie dzięki ich wykorzystaniu 98% zabiegów realizowanych w szpitalu wykonywanych jest  metodami małoinwazyjnymi takimi jak laparoskopia czy robot da Vinci. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują najlepsze kliniczne praktyki na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej.

Celem wizyty było włączenie Ukrainy do projektu Unii Europejskiej, wdrożonego w Polsce „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną oraz walidacja  wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki macicy i robotycznej PMMR  w leczeniu raka trzonu macicy”, a ponadto możliwość organizowania szkoleń chirurgii robotycznej dla lekarzy ukraińskich.

Wykorzystanie metody robotycznej w operacjach nowotworów pozwala chirurgowi na przeprowadzenie zabiegu z wyjątkową precyzją dzięki doskonałemu systemowi wizyjnemu oraz wyjątkowej zwinności zminiaturyzowanych narzędzi chirurgicznych, co w efekcie pozwala na oszczędzenie tkanek i nerwów oraz zminimalizowanie interwencji chirurgicznej. To wszystko przekłada się na korzyści po stronie pacjentów takie jak skrócony czas pobytu w szpitalu i rekonwalescencji jak również utrzymanie dobrej jakości życia po zabiegu I to jeszcze nie wszystkie zalety systemu robotycznego, ponieważ większość chirurgów wymienia również te związane z bezpieczeństwem przeprowadzenia operacji, takie jak ograniczenie urazu operacyjnego, mniejsza utrata krwi, a co za tym idzie mniejsze ryzyko infekcji i ograniczenie powikłań.

Wizyta była bardzo owocna. Cieszy nas fakt nawiązania współpracy z tak zaawansowaną technologicznie placówką jak również możliwość skorzystania przez pacjentki z Ukrainy z programu bezpłatnych zabiegów da Vinci dla kobiet dotkniętych rakiem szyjki i trzonu macicy.

Uczestnicy spotkania podkreślają perspektywy współpracy w zakresie szkoleń dla kadry medycznej, programach dzielenia się wiedzą i know how w zakresie wykorzystania technologii w pracy operacyjnej.

Aktywność badawczo-rozwojowa, ponadregionalny charakter oferty medycznej, programy rozwoju robotyki chirurgicznej oraz wkład w rozwój kadr medycznych odgrywa znacząca rolę w poprawie dostępności do najnowszych technologii medycznych dla pacjentów, ale również w budowaniu pozycji konkurencyjnej Krakowa i Małopolski, jako lidera innowacyjności. Filarami tego rozwoju są: kapitał społeczny, kapitał intelektualny i innowacyjny, czyli zdolność do generowania dobrobytu i miejsc pracy poprzez innowacje oraz zapewnienie ram dla trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Switłana JAREMCZUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України