Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
Korespondencja z Moskwy
Kim jesteśmy, Polacy Rosji?

Niedawno ogłoszony został megaprojekt pod wstępnym tytułem: „Kim jesteśmy, Polacy Rosji?”. Pierwszy jego etap to zgromadzenie informacji na podstawie których napisana będzie i wydana książka odpowiadająca na to pytanie, drugi zaś, (w zamierzeniach) sprowadzi się do próby stworzenia wersji filmowej tej książki.

Książka będzie miała charakter publicystyczny i tematycznie poświęcona będzie głównie zagadnieniom współczesnej i historycznej egzystencji Polaków, będących obywatelami Rosji. Jej współautorem może być każdy, kto czuje się Polakiem Rosji i kto ma coś do powiedzenia na temat historii, kultury, współczesności, globalnej problematyki diaspory, jej stosunków z przedstawicielami kraju pochodzenia i kraju teraźniejszego zamieszkania.

W jaki sposób może istnieć grupa kulturalno-etniczna w otoczeniu innych kultur i innych narodowości? Jak zbudowany jest system jej wartości kulturalnych i jak koreluje on z tradycyjną skalą wartości kulturalnych kraju zamieszkania?

Podobne pytania wynikają zawsze, gdy chodzi o istnienie niewielkich skupisk narodowych (etno-kulturalno-mentalnych wspólnot), znajdujących się w izolacji od głównego pnia ich Rodaków.

Realizacja projektu przedstawi uwadze czytelników wszechstronną analizę życia polskiego wychodźstwa w Rosji poprzez pryzmat nauk humanistycznych, kulturologii teoretycznej, etnologii i socjologii. Zaangażowanie do udziału specjalistów z innych dziedzin wiedzy umożliwi różnostronnie naświetlić ten skomplikowany i czasami dość tendencyjnie traktowany temat.

Koordynatorem generalnym projektu jest dr. filologii Eugeniusz Nikolski. Jego młodym, ale umiejętnym rękom powierzona jest misja najgłówniejsza: ekscerpcja, redagowanie i kompilacja wszystkich materiałów źródłowych.

Eugeniusz NIKOLSKI (pan-genya@rambler.ru)
Władysław POLAKOWSKI wlad@df.ru, wladmoscow@mail.ru

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України