Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
W kręgu komunikacji niewerbalnej
„Wytnij Hołubca”

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia, jest samym życiem”

Tymi słowami rozpoczęto spotkanie w ramach podsumowania projektu Warsztaty taneczne „Wytnij Hołubca”, które miało miejsce 22 sierpnia w przytulnej Sali Event Hallu „Signal” w Kijowie .

  Uczestnikami wydarzenia stali się przedstawiciele polskich organizacji Kijowa m.in.: Organizacja Społeczna „Spółka Białego Orła”, Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków Kijowa „Zgoda”, Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i kreatywni”, Społeczna Organizacja „Wspólna przestrzeń polskości”, redakcja gazety „Dziennik Kijowski”.

Celem wydarzenia było zapoznanie wszystkich zebranych z dziedzictwem kultury narodowej poprzez naukę tańców, rozbudzanie motywacji do większej aktywności w życiu polskich organizacji Kijowa, oraz zapoznanie publiczności z rezultatami projektu.

Podczas spotkania zaprezentowano w wykonaniu uczestników zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” polskie tańce narodowe, omówiono ich historię, a także przeprowadzono warsztaty z zakresu opanowania poszczególnych elementów, kroków, figur.

Na zakończenie wydarzenia każdy z uczestników dzielił się swoimi wrażeniami i emocjami opowiadając o warsztatach gdzie przez 3 dni tancerze ćwiczyli, pracowali nad techniką wykonania, charakterem poszczególnych ruchów, opracowywali nowy materiał taneczny łącząc to z pracą i życiem codziennym.  

Wszyscy dziękowali za możliwość udziału w tak ważnym projekcie, który wzbogacił repertuar, a także podniósł poziom wykonawczy reprezentacyjnego zespołu Związku Polaków na Ukrainie „Polanie znad Dniepru”.

Na zakończeniu spotkania jego uczestnikom wręczono dyplomy wraz z upominkami. Najbardziej staranni tancerze i najaktywniejsi widzowie zostali wyróżnieni specjalnymi odznaczeniami.

 Rezultatem warsztatów tanecznych było unaocznienie i promowanie dziedzictwa kulturowego w dziedzinie tańca ludowego, propagowanie polskich tańców narodowych. Przedsięwzięcie to popularyzując polską kulturę jednocześnie (mamy nadzieję) odnowi wśród Polaków Kijowa potrzebę działalności artystycznej tego rodzaju, sprzyjającej przecież kształtowaniu tożsamości narodowej.

W ramach projektu warsztaty szkoleniowe przebiegały w ciągu 3 dni po 5 godzin prób dziennie dla dwóch grup wiekowych. Na zajęciach opanowywano techniki tańca – klasyczną i każdą osobliwą - charakterystyczną dla poszczególnych polskich tańców narodowych. Z uczestnikami pracowali najlepsi kijowscy specjaliści z dziedziny choreografii od Witalego i Aleksandry Górskich (m. in. praca z ciałem) do Diany Kowal i Wiktora Biedny (synchroniczność wykonania). Nowy materiał taneczny oparty o elementy tańców ludowych – łowickich i sądeckich został dobrany i opracowany przez kierowniczkę zespołu Lesię Jermak.

Inf. Zespół ”Polanie znad Dniepru”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України