Dziś: sobota,
27 listopada 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Wspólnie
"JESTEM PATRIOTĄ, PONIEWAŻ”...

Pod taką dewizą 31 sierpnia odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne w ramach obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (przemieszczone czasowo z powodu epidemii). W spotkaniu udział wzięli najbardziej aktywni: dzieci, młodzież, przedstawiciele polskich organizacji Kijowa, w większości ci, którzy podczas obchodów świąt majowych uczestniczyli w konkursie dekoracji świątecznej pt. „Symfonia kolorów biel i czerwień”. Organizując ówczesny konkurs chcieliśmy pokazać jak jesteśmy różnorodni i jednocześnie jak wiele nas łączy. Była to także nowa forma promocji pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu podkreślenie radosnego nastroju, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze duchu polskości.

Natomiast każdy z uczestników spotkania sierpniowego mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Konstytucji rozwiązując zadania powiązane z datami, postaciami, towarzyszącymi jej historycznymi epizodami. Nawiązując do tradycji zaśpiewano pieśni patriotyczne.

Prowadząca wieczór Karolina Jermak apelowała do zebranych:

„Śpiewajmy polskie pieśni, kultywujmy zwyczaj spotykania się przy rodzinnym stole. Ukazujmy Polskę i polskość także w szerszym kontekście – europejskim, światowym. Pokazujmy dzieciom świat, odkrywajmy razem z nimi piękno i doskonałość natury oraz dorobek i pracę człowieka. Zwracajmy uwagę na różnorodność świata, wielość kultur, zachowań i przekonań. Miłość i szacunek do własnego narodu  musi, bowiem przekładać się na szacunek dla wszystkich ludzi na świecie Wspierajmy własnych rodaków poprzez dobre słowo, docenienie, promowanie cennych postaw obywatelskich. Poczujmy się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia. I bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami! ”.

Po części edukacyjnej, uczestnicy zostali zaproszeni do poczęstunku, a niespodzianką wieczoru stała się potańcówka z muzyką na żywo. Ponadto każdy z uczestników spotkania czuł się zaszczycony dokonując wpisu swoich refleksji na tablicy pod pytaniem - maksymą JESTEM PATRIOTĄ, PONIEWAŻ: ...

Projekt wsparty był ze środków Kancelaria Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w ramach programu organizacji wydarzeń, a także Fundacji „Wolność i Demokracja” w ramach dofinansowania uroczystych obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3maja.

Lesia JERMAK
Wiceprezes ZPU

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України