Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Witold Pilecki - dobrowolny więzień Auschwitz
BOHATER DWÓCH WOJEN

Temat totalitaryzmu pozostaje aktualny do dziś. Często wracamy do bohaterów, którzy oddali życie w walce o wolność i niepodległość Polski. Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza, we współpracy z Narodową Naukową Biblioteką Medyczną Ukrainy i OPOS Polonia, 1 października zorganizowali spotkanie online na platformie Google Meet na temat „Witold Pilecki - nieznany bohater dwóch wojen i dobrowolny więzień Auschwitz”. Udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawicieli polskiej społeczności Kijowa.

W prezentacji, przygotowanej przez Natalię Tychończuk, uczestnicy spotkania poznali nowe fakty z biografii i przekonań osoby o niezwykłej odwadze i heroizmie Witolda Pileckiego.

Pomysł zorganizowania tego spotkania zrodził się 25 maja tego roku.  Następnie KPKO Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza wraz z Polską Biblioteką Medyczną zorganizowała wykład poświęcony losom polskich generałów rozstrzelanych przez NKWD w Charkowie. Stąd wybór kolejnej omawianej postaci nie był przypadkowy. Witold Pilecki, jako patriota swojego kraju, również został zamordowany przez komunistyczna bezpiekę. A ponadto ten dzień to Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Patrząc w oczy śmierci, Witold Pilecki powiedział tak o sobie „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.

Z prezentacji zebrani mogli poznać fakty na temat drogi bojowej oficera i patrioty swojego kraju jego uczestnictwie w wojnie sowiecko-polskiej w latach 1918-1921, w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, w zdobyciu Wilna i dołączenie do „Wielkiej Wojny” w sierpniu 1939 roku, oraz o jego udziale w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku.

Ciekawie było też dowiedzieć się w szczegółach jak Witold Pilecki dostał się na ochotnika do obozu koncentracyjnego Auschwitz (w Oświęcimiu) kiedy to postanowił przeprowadzić tam wywiad zwiadowczy w celu poznania i ujawnienia tajemnic związanych z tym miejscem.

Pilecki przez trzy lata pobytu w obozie Auschwitz zorganizował siatkę konspiracyjną i przesyłał raporty, w których opisywał szczegółowo zbrodnicze funkcjonowanie obozu.

Organizacja stworzona przez niego w obozie przyjęła nazwę Związek Organizacji Wojskowych (ZOW) i z czasem rozrosła się do wielu komórek liczących ponad przeszła 1000 konspiratorów. Zamiarem Pileckiego było połączenie wszystkich grup konspiracyjnych i przygotowanie powstania w obozie. Po 1942 roku jednym z zadań konspiracji było organizowanie ucieczek z obozu. Do dziś udało się ustalić, że z kompleksu obozowego Auschwitz ucieczkę podjęło 928 osób.

Pilecki opracowywał regularne sprawozdania przesłane później do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. Jego tzw. „Raport Pileckiego” był jednym z głównych, jak nie jedynym źródłem wiedzy Aliantów o sytuacji w Auschwitz.

Tym bardziej zaskakującą dla wszystkich była informacja o aresztowaniu rotmistrza Witolda Pileckiego w maju 1947 r., torturowaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, pokazowym procesie i rozstrzelaniu 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim.

Prowadząca spotkanie odczytała ostatnie słowa przed sądem Witolda Pileckiego: „Nie byłem rezydentem, a tylko polskim oficerem. Wykonywałem tylko rozkazy aż do chwili aresztowania mnie. Nie miałem przeświadczenia, że dopuszczam się szpiegostwa i przy ferowaniu wyroku proszę o wzięcie tego pod uwagę”.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się więcej o pomnikach tego bohatera, które są instalowane w miejscach związanych z symbolicznymi wydarzeniami. Była też okazja do wysłuchania piosenki «Inmate 4859 (Więzień 4859» zespołu «Sabaton».

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której przedstawiciele kijowskiej Polonii i pracownicy Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy podzielili się swoim odniesieniem do tego tematu, i informacji zawartej w książce „Raport Witolda”.

Witold Pilecki jest taką osobą, która zasługuje na to, aby mówić o niej częściej, ale także poświęcać jej piosenki, inscenizacje czy nakręcać filmy fabularne.

Natalia TYCHOŃCZUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України