Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Akcja
„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”

„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia” - takie hasło inspiruje wszystkich, którzy niezależnie od pogody, corocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych, uczestniczą w porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. 

W tym roku w sobotę 30 października oprócz tradycyjnych miejsc, takich jak: Kwatera Legionistów, Górka Góreckiego, grób Wilhelma Kotarbińskiego i ks. Piotra Żmigrodzkiego posprzątano szereg grobowców, które wkrótce, miejmy nadzieję, mają podlegać renowacji a zatem ich uporządkowanie można uznać za prace przygotowawcze do niej.                                             

W sobotniej akcji wzięło udział ponad 50 osób, reprezentujących niemal wszystkie organizacje zrzeszających Polaków stolicy, w tym takie jak: KNKSP „Zgoda”, Polska Sobotnia Szkoła przy ZPU, ZPiT „Polanie znad Dniepru”, Dom „Polonia” w Kijowie, Spółka „Białego Orła”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”, Wspólnota "Razem",  Kijowskie Polskie Szlacheckie Zgromadzenie „ZGODA” im. Mariana Malowskiego,  KPSKO im. A. Mickiewicza, OPOS „Polonia”,  Stowarzyszenie „Wspólna Przestrzeń Polskości”.

Do wspólnych prac porządkowych przystąpili też gorliwie przedstawiciele Instytutu Polskiego w Kijowie na czele z Dyrektorem Robertem Czyżewskim, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Tradycyjnie, w akcji na Cmentarzu Bajkowa uczestniczyli przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP w Kijowie, w tym Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki wraz z rodziną, który przywitał uczestników akcji i w swojej wypowiedzi zaznaczył, że wspólne sprzątanie to także okazja do spotkania się z rodakami, porozmawiania po polsku, wymienienia się najnowszymi informacjami.

Głos zabrał też prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz przypominając, że na Cmentarzu Bajkowa jest pochowanych bardzo wielu Polaków, którzy przysłużyli się rozwojowi Kijowa w XIX i XX wieku i zasłużyli u potomków na należytą pamięć.

„Opiekujemy się polskimi grobami na Cmentarzu Bajkowa od ponad 20 lat. Dbamy o to, by nie uległy one zniszczeniu i by nasza, polska obecność w Kijowie nie zatarła się w pamięci” - powiedział koordynator akcji dyrektor Biura ZPU Rościsław Raczyński.

Wielkie podziękowania  każdemu za uczestnictwo , szczególnie podziękowania kierujemy Ambasadzie RP w Kijowie oraz Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie za dofinansowanie zakupu niezbędnych narzędzi.

Informacja „DK”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України