Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W CHERSONIU

„Nie są to zwyczajne prace archeologiczne, które mają za zadanie tylko odnaleźć szczątki i zidentyfikować ludzi. Jest to sprawa wagi państwowej. W ten sposób państwo Polskie, ale też my jako obywatele upominamy się o naszych bohaterów!”
prof. Krzysztof Szwagrzyk


6 października 2021 gościli w Chersoniu prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN, Naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji dr Dominika Siemieńska oraz zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji mec. Anna Szeląg. Celem wizyty gości z Polski było odwiedzenie miejsc pochówku ofiar zbrodni NKWD.

Swoją wizytę w Ukrainie szanowni gości rozpoczęli od Odessy, gdzie w sierpniu 2021 rozpoczęły się prace poszukiwawcze prowadzone przez stronę ukraińską w miejscu pochówku ofiar zbrodni NKWD z lat 1937- 1938 na terenie tzw. 6 km drogi owidiopolskiej.

Wizyta w Chersoniu związana była ze staraniami o możliwość przeprowadzenia prac poszukiwawczych masowych grobów ofiar Zbrodni Katyńskiej na terenie cmentarza komunalnego w Chersoniu.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej- urzędu państwowego podejmującego działania badawcze, edukacyjne, śledcze, archiwalne i lustracyjne. Szczególnym zadaniem BPiI jest poszukiwanie, ekshumacja i identyfikacja ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych z lat 1917-1989.

Przedstawiciele IPN oraz Konsul Paweł Niedźwiedzki z Konsulatu Generalnego RP w Odessie byli gośćmi Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia”. Podczas spotkania w siedzibie Towarzystwa z jego członkami, prof. Krzysztof Szwagrzyk przybliżył cele, zadania i misję jaką pełni Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Mówił o potrzebie pamięci historycznej i prawie każdego człowieka do godnego pochówku. Po wystąpieniu profesora członkowie Towarzystwa „Polonia” mówili o swoich doświadczeniach rodzinnych związanych z represjami Polaków na terenie ZSRR.

Kolejnym punktem wizyty było odwiedzenie symbolicznego grobu gen. Mariusza Zaruskiego na cmentarzu komunalnym w Chersoniu oraz złożenie na nim kwiatów przez przedstawicieli IPN i Pana Konsula. Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadzili też rekonesans na terenie cmentarza, gdzie według ustaleń IPN znajdują się masowe groby ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Paweł ELIAS (ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України