Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Z okazji Święta Niepodległości Polski
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ W BIAŁEJ CERKWI

Już po raz piąty Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi zorganizowało Obwodowy Konkurs Recytatorski. W tym roku, zgodnie z zapisami regulaminu, uczestnicy prezentowali polską poezję patriotyczną XIX i XX wieku, w związku najważniejszym dla Polaków w kraju i poza granicami świętem państwowym, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Honorowymi gośćmi Konkursu byli polscy dyplomaci: Dorota Dmuchowska - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i Jacek Gocłowski - Radca Wydziału Konsularnego i Polonii. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, Konkurs odbywał się zupełnie inaczej niż poprzednie edycje. Występy, oprócz jury, obserwowała jedynie kilkuosobowa grupa widzów – nauczyciele i rodzice. Uczestnicy oczekiwali na korytarzach budynku i w odpowiednim czasie przychodzili w 4-5 osobowych grupach do sali, gdzie miały miejsce recytacje.

Po przywitaniu uczestników i gości, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego Helena Chomenko przedstawiła prezentację związaną z biografiami autorów wierszy. Zwróciła uwagę na rolę poezji w kształtowaniu patriotyzmu i świadomości narodowej, co było bardzo ważne dla autorów i odbiorców polskiej liryki w XIX i XX wieku, w czasie zaborów i okupacji. Nawiązała też do aktualnej sytuacji społeczeństwa Ukrainy, które zmaga się z agresją sąsiada ze wschodu na części swojego terytorium.

Zgodnie z regulaminem uczestnicy wybierali wiersze polskich poetów, którzy decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są patronami 2021 r.: Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także Zygmunta Krasińskiego (którego imię nosi białocerkiewskie Stowarzyszenie) oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Jana Lechonia. Zamysłem organizatorów było, aby prezentować twórczość poetów opisujących w swej twórczości zmagania człowieka z trudami życia w ciężkich czasach niewoli narodowej lub dwudziestowiecznych wojen.

Do udziału w Obwodowym Konkursie zgłosiło się 31 osób, lecz ze względu na problemy zdrowotne kilku z nich nie mogło wziąć udziału w recytatorskiej rywalizacji. Tak więc jury oceniało występy 26 uczestników reprezentujących: Białocerkiewską Szkołę Ogólnokształcącą z Rozszerzoną Nauką Języków Słowiańskich I-III Stopnia nr 1, Szkołę Języków Obcych w Taraszczy, Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny oraz gospodarzy - Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych: dzieci 9-13 lat, młodzież 14-17 lat oraz dorośli 18+. Interpretacje wierszy oceniało jury, w którego skład wchodzili: Tatiana Bondar nauczycielka j. polskiego w Szkole Ogólnokształcącej nr 1, Jacek Gocłowski - Radca Wydziału Konsularnego i Polonii i Paweł Kasprzyk - nauczyciel skierowany przez ORPEG. Podczas obrad jury, obserwatorzy Konkursu obejrzeli film o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim oraz zapoznali się ze znaną pieśnią Jacka Kaczmarskiego „Mury”, którą następnie, po kilku próbach, wspólnie odśpiewali.

Wśród dzieci zwyciężył Iwan Pesliak (Szkoła Ogóln. nr 1), 2. miejsce zajęła Anna Czuperka (Stow. Pol. Białocerkiewszczyzny.), 3. Anna Pytel (Szkoła Ogóln. nr 1). W kategorii 14-17 lat najwyżej oceniono Rusłana Skowrońskiego (St. Kult. Pol. im. Z. Krasińskiego), 2. Katarzyna Beczko (Szkoła Ogóln. nr 1), 3. Jana Szwec (Szkoła Ogóln. nr 1).

 W grupie dorosłych zwycięzcą okazał się Aleksander Chomiak, 2. Irena Żydecka, 3. Swietłana Archipenko (cała trójka to reprezentanci gospodarzy - St. Kult. Pol. im. Z. Krasińskiego).

Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Konsul Dorota Dmuchowska wręczyła członkom jury i organizatorom cenną nagrodę, jaką jest abonament umożliwiający dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków w aplikacji Legimi.pl. Natomiast dwie najmłodsze uczestniczki: Maria Burlij (Szkoła w Taraszczy) i Mira Jakimenko (St. Kult. Pol. im. Z. Krasińskiego) otrzymały dodatkowo upominki od przedstawicieli Ambasady RP w Kijowie. Po wręczeniu nagród konsul Dorota Dmuchowska podziękowała uczestnikom za udział w Konkursie i zainteresowanie twórczością polskich poetów. Do prezes Heleny Chomenko skierowała słowa uznania za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Ostatnim akordem V Obwodowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej w Białej Cerkwi było pamiątkowe zdjęcie uczestników i gości wykonane w plenerze, w drodze do restauracji, gdzie był przygotowany ciepły posiłek.

Paweł KASPRZYK
nauczyciel skierowany przez ORPEG

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України