Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Ujrzał świat IX tom
Prezentacja książki „Polacy w Nieżynie”

Nieżyn to miasto wielokulturowe, żyje w nim obok siebie kilka społeczności lokalnych. 5 listopada 2021 r. swoje święto mieli Polacy. Zbiegły się trzy powody, dla których członkowie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie i mieszkańcy tego historycznego miasta spotkali się w auli Gimnazjum nr 2. A były nimi: wydanie IX tomu książki „Polacy w Nieżynie”, uczczenie pamięci Feliksy Bielińskiej i Dzień Niepodległości Polski.

W uroczystości uczestniczyli: mer Nieżyna - Aleksandr Kodoła, dyplomaci polscy z Kijowa: Dorota Dmuchowska i Jacek Gocłowski, Walery Sałogub – deputowany Rady Miejskiej, Tatiana Basak – Kierownik Wydziału Kultury, Oleg Buzun - Naczelnik Gminy Kruty, Rektor Oleksandr Samojlenko i Profesorowie Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola, Ludmiła  Matiach – Dyrektor Gimnazjum nr 2, Wołodymyr Mamedow - Dyr. PP „Gloria”,  Walentyna Pugacz – redaktor wszystkich tomów „Polacy w Nieżynie”, autorzy 9 zbioru i członkowie stowarzyszenia Polaków „Aster”

 9 tom książki „Polacy w Nieżynie”, zawierający w I części wspomnienia o Pani Feliksie Bielińskiej, a w II - artykuły i materiały z zakresu historii, kultury i oświaty odzwierciedlające współdziałanie polskich i ukraińskich środowisk w Nieżynie.  Prezentacja książki odbyła się w podniosłej atmosferze. Szczególnie wzruszająca była część poświęcona pamięci Feliksy Bielińskiej, która była inicjatorką partnerstwa między Nieżynem a Polską, założycielką organizacji społecznej „Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków ”Aster” w Nieżynie i kierowała nią przez dwadzieścia lat.

 O doniosłości spotkania w Nieżynie świadczył udział znakomitych gości: Kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie - Pani Doroty Dmuchowskiej oraz Radcy WK - Pana Jacka Gocłowskiego. Polscy dyplomaci złożyli również kwiaty na grobie Feliksy Bielińskiej, oddając cześć tej niezwykłej działaczce społecznej.  

Przed prezentacją goście zwiedzili na wskroś polską salę, bogato wyposażoną w książki i przedmioty, tworzące niepowtarzalny klimat. Jest ona jednocześnie siedzibą stowarzyszenia i klasą lekcyjną, w której uczniowie poznają naszą mowę ojczystą, ale także kulturę. 

Mer Nieżyna p. Oleksandr Kodola w swoim wystąpieniu podkreślił wagę dobrych i przyjaznych stosunków między bratnimi narodami Ukrainy i Polski oraz zauważył, że prezentacja książki jest ważnym wydarzeniem w życiu naukowym i kulturalnym miasta i kraju: „Dziś Ukrainę i Polskę łączy wspólny cel i interesy. Państwa aktywnie współpracują w różnych dziedzinach, utrzymują bliski dialog i współpracę w sferze kulturalnej i humanitarnej. Wsparliśmy finansowo publikację tej książki, bo śmiało możemy powiedzieć, że Ukraińcy polskiego pochodzenia zawsze aktywnie angażują się w działalność kulturalną i życie edukacyjne miasta. Udział znakomitych gości z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie w prezentacji książki jest potwierdzeniem ścisłej współpracy Stowarzyszenia Polaków „Aster” w Nieżynie z polskimi dyplomatami i ważnym wkładem w zacieśnianie stosunków między obydwoma krajami”.


Konsul RP Dorota Dmuchowska, mer Nieżyna Aleksandr Kodoła i prezes KOSP „Aster” Weronika Mandryko

Włodarz Nieżyna podziękował obecnej prezes stowarzyszenia - Weronice Mandryko za kontynuowanie pracy rozpoczętej przez jej matkę Feliksę Bielińską i powiedział: „Zawsze cieszę się, że mogę promować bardzo ważną pracę publiczną w nawiązywaniu i rozwijaniu owocnej, wzajemnie korzystnej współpracy między Polską a Ukrainą, wzbogacającej naszą wspólne dziedzictwo, kulturę i ducha”.

Z kolei Weronika Mandryko podziękowała Oleksandrowi Kodoli za wsparcie w wydaniu książki, a także tym, którzy pomogli w wydaniu nie tylko IX tomu, ale także wszystkich poprzednich książek „Polacy w Nieżynie”.

Prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster” Weronika Mandryko, wręczając egzemplarze nowej książki autorom retrospekcji i artykułów,  mówiła  ze wzruszeniem w głosie: „Trudno mówić o bliskiej i ukochanej osobie w czasie przeszłym, a szczególnie o mamie.”… I to był moment, w którym przyjaciele, znajomi i współpracownicy z estymą wspominali Feliksę Feliksowną. Z wypowiedzi wielu osób wyłonił się taki portret pani Feliksy: piękna, charyzmatyczna, wzbudzająca respekt, a siłą ducha i zapałem do działania mogłaby obdzielić pokaźną grupę. O każdej porze dnia i nocy żyła sprawami społeczności polskiej. Była wielką polską i ukraińską patriotką.

IX tom „Polaków w Nieżynie” jest utrzymany w tonacji rzeczowej, ale również emocjonalnej, bo jak mówić o osobie kochanej, której nie ma już z nami. Ciekawe i kolorowe fotografie tworzą barwną kronikę życia i działalności Feliksy Bielińskiej.

Zaznaczyć należy, że prezentacja książki odbyła się w listopadzie, bo w świadomości Polaków to najważniejszy miesiąc, 103 lata temu naród polski odzyskał niepodległość, dlatego organizatorzy spotkania odnieśli się do wydarzeń historycznych. Zabrzmiały wiersze Wiesławy Świerszcz i pieśni w języku polskim. Występ Wiktorii i Jarosława Jotków, młodych śpiewaków, wykładowców Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola uświetnił uroczystość, która zapisała się na stałe w pamięci zebranych.

Inf. ASTER

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України