Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

18 grudnia 2021 r. W Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mimo przedświątecznego okresu Bożonarodzeniowego, ze zgłoszonych 213 przybyło 211 delegatów z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zadbali i zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19.

Obrady swą obecnością zaszczycił Jacek Gocłowski - Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie.

Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tę funkcję.

Nowym prezesem FOPnU w wyborach tajnych została obrana Elżbieta Korowiecka, zdobywając 204 głosy. Osoba kompetentna, życzliwa. Od 20-tu lat związana z pracą organizacyjną Federacji. Znana i szanowana we wszystkich praktycznie organizacjach członkowskich FOPnU.

Ponadto, jednogłośnie zaakceptowano również:

- decyzję w sprawie powrotu siedziby Federacji z adresu we Lwowie na adres w Kijowie i związaną z tym zmianę zapisu w Statucie;

- decyzję o poprawieniu w Statucie błędu dotyczącego trybu wyboru Zarządu.

Obrady minęły w miłej serdecznej atmosferze, świadczącej o jednolitości, solidarności i wzajemnym zrozumieniu delegatów.

Z okazji zbliżającego się Jubeliuszu 30-lecia Federacji w najbliższym czasie wspólnie będą opracowane programy i miejsca obchodów uroczystości.

Na zakończenie obrad Pan Konsul Jacek Gocłowski podziękował tak licznie zebranym delegatom za atmosferę obrad oraz życzył zdrowia, spokoju i radości z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nowych osiągnięć w dalszej działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie szanowanej w Kraju zamieszkania, w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na świecie.   

Przewodnicząca obrad Nadzwyczajnego Sejmiku
Wiceprezes  FOPnU
Teresa Dutkiewicz

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України