Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Z życia MSPPU
WSPANIAŁY, PODNIOSŁY WIECZÓR

Po długiej, wywołanej epidemią, przerwie w tradycyjnych bożonarodzeniowych spotkaniach 16 grudnia w gmachu Ambasady RP w Kijowie odbył się wspaniały wspólny wieczór w okrojonym nieco pandemią kręgu wieloletnich przyjaciół i nowych partnerów, zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Uczestników spotkania przywitał gospodarz placówki Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, który składając serdeczne wielkanocne życzenia wniósł nutkę optymizmu zaznaczając m. in.: „Wszyscy przeżywamy trudny okres, pełen niepokojów wywołanych pandemią i sytuacją na granicach, lecz pomimo tego w tym roku odnotowujemy też bezprecedensowe, bardzo korzystne wyniki w wymianie handlowej; pojawiły się też bardzo obiecujące informacje inwestycyjne, szczególnie dotyczące sfery energetycznej”.

Ambasador wyraził szczególną wdzięczność polskim przedsiębiorcom za aktywny udział w szeregu akcjach charytatywnych, mówiąc: „Dziękuję państwu, za to, że w tym trudnym czasie otwieracie w szczególny sposób i na skalę niespotykaną wcześniej Wasze ogromne serce na potrzeby ludzi, którzy dziś nie radzą sobie, z przyczyn subiektywnych, czy obiektywnych”.

Następnie Pani Monika Kapa-Cichocka - małżonka ambasadora -

przed wręczeniem przedstawicielom firm pisemnych podziękowań za zaangażowanie w działalność charytatywną w 2021 roku, prowadzoną pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, zwróciła się do zebranych w następujących słowach:  

„Okazało się, że ten czas przyniósł nam wiele nowych akcji, bardzo dużo nowych obszarów działalności. To nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie Państwa szczere serca i gotowość do współpracy. Chcę złożyć szczególne podziękowania za wszystkie akcje, które w ciągu minionego roku robiliśmy wspólnie - Ambasada i Państwo, ale także podziękować w imieniu Międzynarodowego Klubu Kobiet działającego w Kijowie, na konto którego trafiły środki od polskich przedsiębiorców, skierowane zatem na różnolite cele charytatywne. Także pragnę przekazać osobiste podziękowania od p. Gleba Bakalińskiego, prezesa Spółki „Białego Orła” dla przedsiębiorców, którzy pomogli zebrać środki na jego leczenie”.

Nad duchową stroną spotkania czuwał i opłatek poświęcił Ordynariusz Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej biskup Witalij Krywicki, który życzył wszystkim pogody ducha, nieustannej nadziei i ufności w przyszłość oraz sukcesów w biznesowych poczynaniach.

Prowadzący spotkanie Prezes Zarządu MSPPU Piotr Ciarkowski pokrótce podsumował ubiegłe dwa lata działalności Stowarzyszenia i wszystkim życzył: „Wspaniałych magicznych świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, a naszemu biznesowi – nie powiem, że spokoju (gdyż ten, nie zawsze jest dla biznesu dobry) stąd też życzę wszystkim  stabilności i pokoju. Niech nowy rok przyniesie nam nowe dobre doświadczenia i obyśmy się mogli już w miarę normalnie spotykać!”

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie od 2019 roku, dokonując podsumowania działalności, przyznaje Nagrodę Roku partnerom w dowód uznania ich szczególnej roli w kształtowaniu korzystnego klimatu dla rozwoju polskiego biznesu na Ukrainie oraz dobrych wzajemnych relacji między naszymi narodami.

Jako, że nadzwyczajne okoliczności nie pozwoliły w roku ubiegłym spotkać się z tej okazji, tym razem wręczono dwie statuetki – Nagrodę MSPPU Roku 2020 i Nagrodę MSPPU Roku 2021.

Statuetką za rok 2020 otrzymał o. Michał Romaniw, dyrektor Domu św. Marcina de Porres w Fastowie. W tej, prowadzonej przez dominikanów placówce, leżącej 60 km od Kijowa, znajdują opiekę potrzebujący, samotni, chorzy; organizowane są tam też m.in. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ze strefy wojny w Donbasie.

Nagrodą MSPPU za rok bieżący uhonorowano ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego za wyjątkowy wkład we wspieranie środowiska biznesowego.

Następnie członkom Stowarzyszenia, którzy najbardziej zasłużyli się we wszechstronnych działaniach wręczono nagrody i dyplomy.  W drugiej części spotkania, moderatorem której była dyrektor biura MSPPU p. Swietłana Gienina, wielkiemu gronu „wybrańców losu” uczestniczących w Wielkiej Wesołej Loterii wręczono wspaniałe prezenty.

 Bożonarodzeniowe spotkanie było też doskonałą okazją dla bezpośrednich rozmów na zajmujące tematy nurtujące przedsiębiorców Polski i Ukrainy.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України