Dziś: wtorek,
16 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
PIERWSZY FESTIWAL POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK W KIJOWIE

11 grudnia, pozostając wiernymi polskim tradycjom z chęcią kultywowania i popularyzacji tradycji kolędowania na Ukrainie, po raz pierwszy, Związek Polaków Ukrainy wystąpił jako organizator Ogólnoukraińskiego Festiwalu Polskich Kolęd i Pastorałek „Hej Kolędo, Kolęda!”.

Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Ambasadą RP w Kijowie i uzyskało wsparcie ze środków Departamentu Współpracy Polonii i Polaków za Granicą MSZ RP.                                       

Uczestnikami pierwszej edycji Festiwalu byli:

- Zespół „Biała Cerkiew” (Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Białej Cerkwi im. Z. Krasińskiego) i soliści z Polskiej Szkoły Sobotniej w Białej Cerkwi;

- Zespół „Dzwoneczki”, duet „Stokrotki”, soliście Anita Cyporenko, Wiktoria Zubarewa z Żytomierza;

- Zespół wokalny „Tylko tak!” (Kijowskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „Zgoda”);

- Zespół „Biały Orzeł” (Spółka „Biały Orzeł”)

- Zespół instrumentalny „Krok”(Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”) 

- Zespół Pieśni i Tańca „Polamie znad Dniepru”

- Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie przy ZPU

Zdalnie w imprezie udział wzięli:

- Zespół „Faustyna” z Równego

- Chór „Polskie kwiaty” (Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie).

 Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Pani Dorota Dmuchowska oraz Prezes ZPU Antoni Stefanowicz. Zgodnie z regulaminem występy oceniało Jury w składzie: Ludowy Artysta Ukrainy, reżyser i aktor Teatru Narodowego im. I. Franki Taras Żyrko; Artystka Orkiestry Opery Narodowej Ukrainy Oksana Koruna, Duszpasterz Polaków Kijowa ks. Michał Brankiewicz, Radca WK Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski, prezes ZPU Antoni Stefanowicz.

Podczas festiwalowych występów można było usłyszeć najpiękniejsze kolędy i pastorałki w aranżacjach zarówno tradycyjnych jak i współczesnych i kolejny raz przekonać się, że polskie kolędy stanowiące cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym są najpiękniejsze i co do treści i co do melodii. Widzowie byli pod wrażeniem poziomu artystycznego wszystkich młodych wykonawców, ich pięknych i czystych głosów a nastrój stworzony przez kolędujące chóry, sprawił, że codzienne sprawy wydały się mniej doskwierające i słuchających napełnił spokój, pogoda ducha i ukojenie.

Pomimo wysokiego poziomu i wielkiego zaangażowania wszystkich występujących, jury wyłoniło najlepszych, wśród których znaleźli się:

- Solista (kateg. dorosła) - Natalia Zubarewa

- Solista (kateg. dziecięca) - Anita Cyporenko

- Zespół wokalny (kateg. dorosła) - Zespół „Faustyna” z Równego

- Zespół wokalny (kateg. dziecięca) - Zespół „Dzwoneczki”

- Zespól instrumentalny - Zespół „Krok”

Każdy uczestnik został odznaczony dyplomem, medalem pamiątkowym zaś organizacje  i zespoły - statuetką festiwalową.

Gratulujemy uczestnikom Festiwalu Polskich Kolęd I Pastorałek w Kijowie zdobytych nagród i wyróżnień, dziękujemy wszystkim, kto się przyczynił do organizacji Festiwalu jak również wdzięczni jesteśmy przedstawicielom polskich organizacji Kijowa takich jak: „Wspólna Przestrzeni Polskości”, Organizacja Społeczna „Dom Polonia w Kijowie”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru”, Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i kreatywni”, Spółka „Białego Orła”, KNKSP "ZGODA", KPKO Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza, OOS „Polonia”, Wspólnota Polonijna „Razem” za mobilizację oraz przygotowanie spotkania opłatkowego po części koncertowej.

Łesia JERMAK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України