Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2021
Wielkie kolędowanie na Ukrainie


XVI Festiwal Polskiej Kolędy w Żytomierzu uświetnili swoim występem seniorzy
wokaliści założonego w odległym 1990 roku Zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludowego Zespołu Folklorystycznego „Poleskie Sokoły”

W dniu 18 grudnia 2021 roku w Żytomierskim Obwodowym Akademickim Teatrze Lalek przeprowadzony został XVI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie oraz eliminacje do Finału w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Do tegorocznej edycji konkursu przesłano 27 zgłoszeń: z Kijowa, Chmielnickiego, Choroszewa, Olewska, Korostenia, Browarów, Suseł i Żytomierza. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali: ks. Kanonik Wiktor Makowski i prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur.

Celem organizacji Festiwalu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich kolęd i pastorałek, prewencja zanikaniu zwyczaju kolędowania oraz prezentacja twórczości kolędniczej.

Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie jest jednym z największych festiwali na Ukrainie. Ze względu na pandemię został on w tym roku przeniesiony z Korostenia do Żytomierza, a wykonawcy mogli wybrać udział w nim w formatach online lub offline.  

Na zaproszenie organizatorów w jury zasiedli: Halina Szubina oraz Zasłużeni dla Kultury Polskiej Maria Piwowarska, Irena Świtelska i Wiktoria Laskowska-Szczur. Przy ocenie wykonawców jurorzy brali pod uwagę dobór repertuaru, poziom wykonania, opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność występu.

Występy uczestników były okazją do poznania bogatej i pięknej, polskiej tradycji kolędniczej. Podczas Festiwalu zabrzmiały stare polskie kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego oraz członkowie Teatru Lalek „ModernPol” zaprezentowali wiązankę najpiękniejszych polskich pieśni bożonarodzeniowych, czym wprowadzili publiczność w magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. Z dużym uznaniem słuchaczy spotkał się występ polskiego duetu rodzinnego „Stokrotki”. Serca słuchaczy uradowały swoim śpiewem Anita Cyporenko, Natalia Zubarewa i Katarzyna Bakalczuk z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz Dmytro Łysenko ze Szkoły Nr 28. Na Festiwalu debiutował Zespół Wokalny „Soul” z Żytomierza.

Festiwal upiększyły swoim występem Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „Dzwoneczki”, Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Folklorystyczny Zespół „Poleskie Sokoły”, Chór Katedralny, Zespół Taneczny „Koroliski”. Online wystąpiły zespoły: Chór im. J. Zarębskiego z Żytomierza, Zespół „Tylko Tak!” z Kijowa, „Mazury” i dziecięcy „Płoskirowskie Dzwoneczki” z Chmielnickiego, wokalno-instrumentalny „Kolorowe Ptaszki” z Choroszewa, Zespół „Białe Gołąbki” z Suseł, wokaliści z Korostenia, Olewska i Choroszewa oraz inni.

Wiktoria Laskowska-Szczur z Panią redaktor TVP Polonia programu „Wschód” Grażyną Orłowską - Sondej wspólnie wręczyły uczestnikom Festiwalu dyplomy, nagrody i upominki, nie zabrakło opłatka i poczęstunku.

Do udziału w finale XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie jury zakwalifikowało: solistki Anita Cyporenko (dzieci) i Katarzyna Bakalczuk (dorośli) z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie; Chór im. J. Zarębskiego (dorośli) z Żytomierza; Wokalno-taneczny zespół „Wszystko w porządku” z Polskiego Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenia „Rodzina” (mieszany) z Browarów. Wyróżnienie zdobył Zespół Wokalny „Soul”.

Warto nadmienić, że uczestnicy konkursu prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, co każdorazowo potwierdzane jest na Międzynarodowym Festiwalu w Będzinie oraz na Gala koncercie w Będzinie. Serdecznie gratulujemy wszystkim występującym i życzymy laureatom sukcesów w Będzinie!

Z okazji Świąt Bożego narodzenia życzymy mocnego zdrowia, wzajemnej życzliwości i zrozumienia, radości i pokoju w naszej ojczyźnie!

Organizatorami Festiwalu są: Korosteński Związek Polaków na Ukrainie oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України