Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
Jubileusz w bliskim gronie
100 lat SWPK

Prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła przewodniczącemu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Januszowi Fuksie Dyplom Nominacyjny nadający mu tytuł Zasłużonego Seniora NOT

Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej świętowała swoje stulecie podczas spotkania, które odbyło się w Domu Technika w Warszawie 8 października 2022 roku.

 Przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa w swoim referacie przypomniał, że 20 listopada 1922 r. w Domu Technika zebrała się grupa absolwentów kijowskiej uczelni, by z inicjatywy Wojciecha Świętosławskiego założyć własne koło, do którego przystąpiły 293 osoby. Kołem kierował Antoni Romanowski. 22 września roku 1957 ci absolwenci, którzy przeżyli koszmar wojny, na zjeździe w tym samym miejscu, pod honorowym przewodnictwem fizykochemika światowej sławy Wojciecha Świętosławskiego, wznowili działalność swojej organizacji, a na jej czele stanął Stanisław Grzymałowski.

  Od 1961 r. Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej zaczęła organizować wizyty absolwentów w kijowskiej uczelni, a od 1976 r. – coroczne majowe spotkania i seminaria o współpracy ze Wschodem, później z Ukrainą. W organizacji było 327 osób. Dziś, w stulecie powstania, Sekcja nadal aktywnie działa na rzecz rozwijania przyjaznych kontaktów polskich i ukraińskich środowisk naukowo-technicznych.

Obecna na spotkaniu jubileuszowym prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej Ewa Mańkiewicz-Cudny w swojej wypowiedzi podkreśliła stuletnie powiązania i współdziałanie Sekcji ze Stowarzyszeniem Techników Polskich, a po wojnie z Naczelną Organizacją Techniczną. Wysoko oceniła wkład członków Sekcji w działalność Federacji.


Prezes Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY Waldemar Siwiński zwrócił uwagę na wysoką rangę Politechniki Kijowskiej w międzynarodowych rankingach uczelni technicznych

Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll poinformował, że w uznaniu zasług organizacji absolwenckiej dla współpracy z Ukrainą kapituła działająca przy Stowarzyszeniu nadała Sekcji dyplom honorowy i odczytał list gratulacyjny. Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Bronisław Hynowski podkreślił, że Sekcja, która przystąpiła do Towarzystwa, dobrze służy mu pomocą w zachowaniu dla potomnych świadectw wspólnych dziejów środowisk inżynieryjnych obydwu narodów.

Prezes Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY Waldemar Siwiński, kierujący od niedawna związkiem podobnych fundacji w skali świata, zwrócił uwagę na wysoką rangę Politechniki Kijowskiej w międzynarodowych rankingach uczelni technicznych i pozytywnie ocenił rolę Sekcji w tworzeniu dobrej opinii kijowskiej uczelni w polskim środowisku technicznym.


Z wykładem o obecnym życiu i pracy kadry i studentów Politechniki Kijowskiej wystąpiła Olga Demydenko

Z wykładem o obecnym życiu i pracy kadry i studentów Politechniki Kijowskiej wystąpiła w imieniu rektoratu prodziekan fakultetu lingwistyki Politechniki Olga Demydenko, ilustrując swoje słowa zdjęciami na ekranie. Poinformowała, że mimo wojny w Ukrainie Politechnika prowadzi zdalnie wykłady dla studentów i organizuje dla nich okresowo zajęcia w swoich laboratoriach. Wielu młodych pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów służy w Siłach Zbrojnych Ukrainy lub działa w obronie terytorialnej. Wielu, niestety, poległo w walkach na froncie lub zostało inwalidami. Niektórzy profesorowie i wykładowcy stracili swoje domy i mieszkania pod Kijowem.

W dyskusji obecni opowiadali o udziale w pomocy Ukrainie i uchodźcom z tego kraju przebywającym w Polsce. Mówili o swoim zaangażowaniu we współpracy naukowej z Politechniką Kijowską. Wspominali też zdarzenia ze swoich losów splecionych z Politechniką. W wystąpieniach, zwłaszcza gości, brzmiały życzenia, by w nowym stuleciu wychowankowie Politechniki Kijowskiej z nie mniejszym zdecydowaniem angażowali się w działalność środowisk technicznych na rzecz zbliżenia obu narodów.

Janusz FUKSA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України