Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
SOS
Historię piszemy wspólnie!

Słowa te wypowiedział w 2016 roku Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, a nabrały one nowego znaczenia podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej.


Polska - kraj, który jako pierwszy udzielił przyjaznego wsparcia narodowi ukraińskiemu na początku pełnowymiarowa inwazja rosyjskiej federacji. Ponad 1,5 miliona naszych obywateli znalazło tu schronienie. Kraj ten zapewnia wsparcie humanitarne i wojskowe, konsekwentnie broni wspólnych interesów na arenie międzynarodowej. Polska jest naszym sojusznikiem i bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń historycznych rozgrywających się obecnie na świecie.

Narodową Naukową Bibliotekę Medyczną Ukrainy i polskie środowisko medyczne łączą wieloletnie bliskie relacje. Przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, na bazie naszej biblioteki, 12 lat temu uruchomiono projekt utworzenia Centrum Polskiej Książki Medycznej w Kijowie, w ramach którego została otwarta Polska Biblioteka Medyczna im. prof. Zbigniewa Religi. Jej zbiory są uzupełniane dzięki stałemu wsparciu 13 wydawnictw, 17 różnych organizacji naukowych, instytutów, klinik, izb przemysłowo handlowych, muzeów, osób prywatnych itp. Dziś zbiory biblioteczne Polskiej Biblioteki Lekarskiej stanowią ponad 7000 woluminów literatury specjalistycznej. Nawiasem mówiąc, nawet federacja rosyjska nie mogła powstrzymać tych kontaktów. Znakomite zadanie wykonuje Fundacja HUMANOSH w tak trudnych czasach nadal dostarczając do biblioteki literaturę medyczną.

Niestety, 10 października agresor wkroczył w nowy etap wojny, ostrzeliwując budynki użyteczności publicznej i obiekty infrastruktury krytycznej. Dwa uderzenia rakiet w samym śródmieściu  stolicy zdewastowały znajdujące się tu szpitale, uniwersytety, muzea, biblioteki, park i plac zabaw dla dzieci. Wśród dotkliwie uszkodzonych budynków znalazł się historyczny budynek Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy, który należy do encyklopedycznych przykładów kijowskich posiadłości z końca XIX wieku i jest swoistym elementem w kompozycji unikalnego zespołu architektonicznego wokół parku Tarasa Szewczenki.  

Dwukondygnacyjny budynek na rogu ulic Antonowycza i Tołstoja, w którym znajduje się biblioteka, należał do rodziny znanego przedsiębiorcy i filantropa Ołeksandra Tereszczenki. W jego wnętrzach nadal znajdują się starożytne artefakty i oryginalny wystrój niektórych pomieszczeń. Dziś w dawnym gabinecie Tereszczenki i jego prywatnym pokoju mieszczą się zbiory Polskiej Biblioteki Medycznej .

W wyniku ostrzału budynek został uszkodzony. Uszkodzeniu uległy elewacje, sufit, ściany, około 80 okien, lampy i zabytkowe drzwi. Uszkodzone zostały także pomieszczenia Polskiej Biblioteki Medycznej: wybito szyby, uszkodzono unikatowe stolarki okienne. Na szczęście jej księgozbiór nie został naruszony.

Zespół pracowników biblioteki, który swego czasu wiele zrobił dla zachowania zabytku i nadania mu statusu zabytku architektury, boleśnie przeżywa ostatnie wydarzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować skutki ostrzału, ale przed nami zima i trzeba jak najszybciej zadbać o właściwe przechowywanie księgozbioru, w szczególności zbioru publikacji polskich. Gwałtowne ochłodzenie i wysoka wilgotność powietrza może spowodować nieodwracalne szkody w unikatowym księgozbiorze, w szczególności Polskiej Bibliotece Medycznej.

Każdy walczy na swoim froncie. W dzisiejszych czasach nawet osoba o spokojnym zawodzie „bibliotekarza” jest na pierwszej linii frontu. Ale wróg nas nie zastraszy i nie zniszczy naszego pragnienia zwycięstwa! W tej chwili jednak potrzebujemy pomocy. Dlatego apelujemy do instytucji państwowych, prywatnych i publicznych z prośbą o sponsoring w celu wyeliminowania skutków ataku rakietowego.

Dane PRYWATBANKU:

UA458201720313281001301009457
EDRPOU: 02011887

Beneficjent: NNMBU

Cel: wniosek charytatywny

Historię piszemy wspólnie!

Svitlana KYRIJ
(Kierownik działu komunikacji zewnętrznej i marketingu)

* * *

Ми пишемо історію разом!

Ці слова, сказані ще у 2016 році президентом Окружної лікарської палати Анджеєм Савоні, набули нового значення під час російсько-української війни

Польща – країна, яка першою надала дружню підтримку українському народу на початку широкомасштабного вторгнення рф. Тут знайшли притулок понад 1,5 млн наших громадян. Ця країна надає гуманітарну і воєнну підтримку, послідовно відстоює спільні інтереси на міжнародній арені. Польща – наш союзник та безпосередній учасник історичних подій, які зараз відбуваються в світі.

Національну наукову медичну бібліотеку України з польською медичною спільнотою пов’язують давні тісні стосунки. За підтримки Посольства Республіки Польща на базі нашої бібліотеки 12 років тому було започатковано проєкт із створення Центру польської медичної книги у Києві, в рамках якого відкрито Польську медичну бібліотеку імені професора Збігнева Реліги. Її фонд поповнюється завдяки регулярній підтримці 13 видавництв, 17 різних наукових організацій, інститутів, клінік, палат, музеїв, приватних особ тощо. Сьогодні фонд Польської медичної бібліотеки складає понад 7000 примірників фахової літератури. До речі, навіть агресія рф не змогла зупинити ці контакти. Велику роботу виконує Fundacji Humanosh, яка в такі складні часи продовжує здійснювати доставку ННМБУ медичної літератури.

На жаль, агресор перейшов до нового етапу війни, обстрілявши 10 жовтня громадські споруди і об’єкти критичної інфраструктури. Два ракетні удари у центрі столиці пошкодили лікарні, університети, музеї, бібліотеки, парк та дитячий майданчик. Серед будинків, що постраждали, – історична будівля ННМБУ, яка належить до яскравих зразків київських маєтків кінця ХІХ сторіччя і є своєрідним акцентом у забудові унікального архітектурного ансамблю навколо парка імені Тараса Шевченка.

Двоповерховий особняк на розі вулиць Антоновича і Толстого, в якому розташовано бібліотеку, належав родині відомого підприємця і благодійника Олександра Терещенка. В інтер’єрах ще й досі зберігаються старовинні артефакти та присутнє первинне оздоблення деяких кімнат. Сьогодні у бувшому кабінеті О. Терещенка і його особистій кімнаті розміщено фонд Польської медичної бібліотеки.

Внаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень. Постраждали фасади, стеля, стіни, близько 80 вікон, світильники та старовинні двері. Були вражені приміщення і Польської медичної бібліотеки: вибиті вікна, пошкоджені унікальні віконні рами. На щастя її фонд не постраждав.

Колектив бібліотеки, який свого часу зробив чимало для збереження пам’ятки і отримання нею статусу пам’ятника архітектури, боляче переживає останні події. Ми докладаємо всіх зусиль щоб усунути наслідки обстрілу, але попереду зима і потрібно якнайшвидше забезпечити належне зберігання фонду, зокрема і колекції польських видань. Різке похолодання та висока вологість повітря можуть завдати непоправної шкоди унікальному книжковому фонду, зокрема Польської медичної бібліотеки.

У кожного свій фронт. В наш час навіть людина із мирною професією «бібліотекар» знаходиться на передовій. Але ворогу нас не залякати і не зруйнувати наше прагнення до перемоги! Наразі, ми потребуємо допомоги. Тож звертаємось до державних, приватних і громадських установ з проханням спонсорської підтримки для усунення наслідків ракетного удару.

Реквізити Приватбанку

UA458201720313281001301009457
ЄДРПОУ: 02011887
Одержувач: ННМБУ
Призначення: благодійний внесок

Ми пишемо історію разом!

Світлана КИРІЙ
(зав. відділу зовнішніх комунікацій та маркетингу)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України