Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
NIEPODLEGŁOŚCIOWE SPOTKANIE Z WOJNĄ W TLE

16 listopada w Sali Koncertowej Narodowego Muzeum Medycyny w Kijowie odbył się uroczysty koncert z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza.

Zebranych powitał serdecznie gospodarz – Dyrektor Muzeum Medycyny Ukrainy, dr n. med., profesor Wadym Szypulin, który od wielu już lat udostępnia progi swojej placówki organizacjom i działaczom środowisk polskich stolicy. „Chciałbym złożyć na ręce Pana Konsula – zaznaczył on m. in. – podziękowania za olbrzymi moralny i materialny wniosek, jaki wkłada Polska w naszą wspólną sprawę w walce z rosyjską agresją. Wierzę w nasze wspólne zwycięstwo i wierzę też, że po nim Polska stanie się lokomotywą nowej Europy”.


Zespół Instrumentów Ludowych „Rodzinne motywy” pod kierunkiem Zasłużonego Działacza Kultury Ukrainy Jurija Karnaucha

Koncert zaszczycił swoją obecnością Konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski, który w słowie powitalnym, dziękując za zaproszenie, powiedział: „104 lata temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów i nieobecności na mapach politycznych Europy. Ale od początku dziejów nasz naród pracował na odzyskanie wolności państwa, wyrabiając sobie na karcie Europy takie miejsce, że nie zdołały go zatrzeć zmienione granice, podziały i zakusy potężnych monarchów wielkich imperiów. Nasi przodkowie zachowali język, wiarę, historię, tradycje. Wszyscy w Polsce wiemy, że wolności nie da się kupić... wolność kosztuje krew... Niemal każda polska rodzina ma przodków, którzy albo zginęli za odzyskanie niepodległości, albo przemocą wywiezieni zostali na bezkresne ziemie Syberii, czy Kazachstanu. Ofiar było wiele. A dziś podobną empirią dotknięta została Ukraina, która kolejny już raz w swojej historii doświadcza, ile kosztuje niepodległość…”.


Główny inicjator i organizator koncertu, moderator wieczoru Prezes PSKO im. A.
Mickiewicza Walentyna Daszkowska

Główny inicjator i organizator koncertu, wspaniały moderator wieczoru Prezes PSKO im. A. Mickiewicza Walentyna Daszkowska ciepło przywitała gości, którzy, nie zważając na regularne, niestety, ostrzały rakietowe stolicy i codzienne alarmy, zebrali się razem, by świętować tę datę tak ważną dla każdego Polaka.


Koncert zaszczycił swoją obecnością Konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski

A na salę przybyli zacni honorowi goście: Honorowy Prezes PSKO im. A. Mickiewicza, Zasłużona dla Kultury Polskiej Irena Gilowa, dobrze znana Polakom Kijowa Główna Artystka-Dekorator Opery Narodowej Ukrainy Maria Lewycka, Redaktor Naczelny „Dziennika Kijowskiego” Stanisław Panteluk, Prezes KNKSP „Zgoda” Oleg Krysin.


Występ uczniów Kijowskiego Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego, którzy zaprezentowali retro historyczną scenkę zatytułowaną: „Rozbiory Polski”

W koncercie wystąpili artyści Filharmonii Narodowej Ukrainy: Zasłużona Artystka Ukrainy Jelizaweta Lipitiuk (sopran); laureat międzynarodowych konkursów Serhij Bortnyk (tenor), a także laureat międzynarodowych konkursów Zespół Instrumentów Ludowych „Rodzinne motywy” pod kierunkiem Zasłużonego Działacza Kultury Ukrainy Jurija Karnaucha. W programie występów znalazły się utwory klasyczne i rozrywkowe, w tym kompozycje Stanisława Moniuszki, ludowe pieśni ukraińskie i neapolitańskie.


Zasłużona Artystka Ukrainy Jelizaweta Lipitiuk (sopran); laureat międzynarodowych konkursów Serhij Bortnyk (tenor)

Publiczność zachwycała się występami szczerych przyjaciół Stowarzyszenia - Artysty Ludowego Ukrainy, Zasłużonego dla Kultury Polskiej Olega Dziuby oraz wyśmienitego barda Artysty Ludowego Ukrainy Wołodymyra Zasuchina.


Artysta Ludowy Ukrainy, Zasłużony dla Kultury Polskiej Oleg Dziuba

Ciekawym i pouczającym stał się występ uczniów Kijowskiego Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego, którzy zaprezentowali retro historyczną scenkę zatytułowaną: „Rozbiory Polski”. Zabrzmiały też wiersze patriotyczne w wykonaniu uczniów Gimnazjum i członków Stowarzyszenia.

Po zakończeniu imprezy uczestnicy i goście dzielili się wrażeniami przy słodkim poczęstunku.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України