Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
Impreza edukacyjna
„Kresowiacy dla Niepodległości”

W listopadzie w Polskiej Szkole Sobotniej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego odbyła się impreza edukacyjna „Kresowiacy dla Niepodległości”.                                                                      

Przygotowania trwały kilka lat. Dzięki Fundacji Wolność i Demokracja dostaliśmy teczki edukacyjne i dofinansowanie na utrzymanie naszego biura. Nauczyciele skierowani przez ORPEG: Darlena Zawada i Paweł Kasprzyk przygotowali listy pytań do każdego bohatera teczki „Kresowiacy dla Niepodległości”, uczniowie wykonali prezentacje o bohaterach, którzy zasłużyli się w dziele odbudowy Niepodległości Polski.


Wykład prowadzi Rusłan Skawroński

Po wykładach o życiu i działalności Joanny Żubr, Emilii Plater, Witolda Pileckiego, Anny Walentynowicz i Józefa Piłsudskiego, odbył się Quiz Historyczny i śpiewanie pieśni patriotycznych, w tym „Mazurka Dąbrowskiego”. Goście wydarzenia: prezes Towarzystwa Kultury Niemieckiej „Odrodzenie” Rusłana Tkacz i proboszcz kościoła św. Jana Chrzciciela o. Marek Rudź także brali udział w Quizie.

Za najlepsze prezentacje zostali wyróżnieni: Wiktoria Czernienko i Rusłan Skawroński. Wszyscy obecni uświadomili sobie, że ludzie żyjący w różnych czasach brali udział w kształtowaniu historii i tak dużo zrobili dla tworzenia niepodległości. Podkreślono też wkład kobiet, a w tych czasach to nie było łatwe, a ich losy były tragicznie. Po prezentacji o Annie Walentynowicz, matce „Solidarności”, o. Marek powiedział o swoim spotkaniu w Gdańsku z tą legendarną kobietą. Powoli spotkanie dobiegało końca, młodzież szybko udała się do domów, a dorośli jeszcze długo rozmawiali przy herbacie o podobieństwie tamtych i naszych czasów, godzina policyjna była blisko, więc trzeba było powrócić do naszych realiów.

Projekt „DLA NIEPODLEGŁOŚCI - kontynuacja”  jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

 

Helena CHOMENKO

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України