Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
Recytujemy polską poezję
XXXI Międzynarodowy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY-2022”

22 listopada 2022 roku odbyły się Centralne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy” w Ukrainie. Tegoroczny konkurs odbywał się w trybie online. „Kresy" są prestiżowym konkursem organizowanym od wielu lat w środowiskach polskich za granicą. Główny cel tego konkursu to popularyzacja słowa polskiego w środowiskach polskich za granicą, poznawanie przez młodych Polaków literatury i kultury polskiej.

Konkurs jest imprezą dla Polaków mieszkających poza granicami Polski, a jego inicjatorem stało w roku 1991 Towarzystwo Kultury Teatralnej zaś bezpośrednim organizatorem Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku. Natomiast w Ukrainie organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.

W tym roku już po raz 31 młodzi, utalentowani Polacy wzięli udział w tak prestiżowym i jedynym w swoim stylu konkursie.

Mimo wojny w Ukrainie, do Eliminacji Centralnych konkursu w tym roku przystąpiło 64 recytatorów z całej Ukrainy. Młodych recytatorów oceniano w czterech kategoriach:

4 recytatorów w kategorii I (dzieci do lat 7)

22 recytatorów w kategorii II (dzieci od lat 8 do lat 12)

23 recytatorów w kategorii III (dzieci i młodzież od lat 13 do 15)

16 recytatorów w kategorii IV (młodzież od lat 16 i osoby dorosłe)

Recytatorzy ze Lwowa i miejscowości obwodu lwowskiego: Szczerca, Mościsk, Strzelczysk, Krysowic, Stryja, Borysławia, Złoczowa, a także z Iwano-Frankiwska, Zaporoża, Energodaru, Starej Krasnoszory (dawniej Starej Huty) w obwodzie czerniowieckim, z Kijowa, Białej Cerkwi, Browarów, ze Zwiahelu (dawniej Nowograd Wołyński) i Susłów, Baranówki w obwodzie żytomierskim, z Winnicy i Baru, z Równego, Zdołbunowa, Odesy i Łucka – tak przedstawia się tegoroczna geografia konkursu. Jury miało trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców i wyróżnionych uczestników, ponieważ poziom recytacji był wysoki, za co serdecznie dziękujemy.

Jury w składzie: Magdalena Kruszyńska, Anna Kietlińska, Agnieszka Pietrasz wyłoniło następujących zwycięzców.

Kategoria I: 1 miejsce - Dawid Ekert (Lwów), natomiast zostali wyróżnieni: Ewa Szewczyk (Lwów), Maria Mezencewa (Zaporoże) i Marian Niedzialan (Stara Krasnoszora, Bukowina).

Kategoria II: 1 miejsce - Artur Rezoluta (Winnica), 2 - Angelina Luptowicz (Stara Krasnoszora, Bukowina), 3 - Ewa Rezoluta (Winnica), natomiast zostali wyróżnieni: Anastazja Pedczenko (Biała Cerkiew), Roman Niedzielan (Stara Krasnoszora, Bukowina), Wojciech Kuc (w. Strzelczyska), Filip Szeter (Lwów).

Kategoria III: 1 miejsce – Ewa Jarowa (Winnica), 2 – Sołomia Kudłuk (Lwów), 3 – Emilia Kałuski (Stara Krasnoszora, Bukowina), zostali wyróżnieni: Aleksander Malinin (Iwano-Frankiwsk) i Anna Pytel (Biała Cerkiew).

Kategoria IV: 1 miejsce – Anastazja Mychalczuk (Łuck), 2 - Olena Lawreniuk (w. Susły), 3 – Karolina Kałuski (Stara Krasnoszora, Bukowina), zostali wyróżnieni: Dmytro Miedwiediew (Bar), Maiia Nahorniak (Kijów), Katarzyna Beczko (Biała Cerkiew).

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie ufundował nagrody dla laureatów konkursu, które zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty.

W imieniu Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Finał tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „Kresy” odbył się w dniach 5–10 grudnia br. w Białymstoku, na którym Ukrainę reprezentowały Anastazja Mychalczuk i Olena Lawreniuk.

Anastazja Mychalczuk została laureatką III nagrody. Gratulujemy! Jesteśmy dumni z naszych uczestniczek.

Maria SIWKO
(dyrektor Domu Polskiego w Kijowie)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України