Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2022
„W nadchodzące święta bądźmy razem”
Nowe plany, nowe horyzonty w Nowym Roku

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza przy blasku świec zebrali się na spotkaniu przedświątecznym pod hasłem „W nadchodzące święta bądźmy razem”.

Mimo że w toku imprezy w całej dzielnicy odłączono prąd, uczestnicy stworzyli nieziemską atmosferę. Nie zabrakło poważnych postanowień organizacyjnych, chwil wzruszeń, refleksji i świątecznych śpiewów pod gitarę!

Pierwszą część zebrania poświęcono sprawą poważnym, przede wszystkim uaktualnieniem i uzupełnieniem bazy ewidencyjnej Stowarzyszenia, wyborem nowego prezesa i Zarządu oraz przyjęciem nowych członków.

 Nowym prezesem wybrano wieloletnią członkinię Stowarzyszenia Zasłużoną dla Kultury Polskiej Walentynę Daszkowską, która od 1997 roku aktywnie uczestniczy w pracach Związku Polaków Ukrainy, a od 1999 działa także w KPSKO im. Adama Mickiewicza. Przez te wszystkie lata Pani Walentyna czynnie uczestniczy w większości imprez, pomaga w organizacji okazjonalnych koncertów, prezentacji. Była współautorką i sponsorem finansowym w edycji książek wydawanych pod patronatem Stowarzyszenia. Będąc dyrektorem Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego w Kijowie, w którym notabene od początku swojego istnienia, czyli od 22 lat, prowadzone jest również wśród innych języków nauczanie języka polskiego, Pani Walentyna wykazała kreatywność, duże zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie i zdolności organizacyjne.


Nowym prezesem KPSKO im. Adama Mickiewicza została wybrana Walentyna Daszkowska

Ważnym punktem obrad stało się też zatwierdzenie zaktualizowanego składu Zarządu Stowarzyszenia, który liczy obecnie 13 osób.

Na posiedzeniu przyjęto w szeregi Stowarzyszenia 12 nowych członków, w tym Artystę Ludowego Ukrainy Wołodymyra Zasuchina z rodziną oraz Artystę Ludowego Ukrainy, Zasłużonego dla Kultury Polskiej Olega Dziubę.

  W przededniu zebrania przeprowadzono skrupulatną procedurę celem ponownej rejestracji i weryfikacji danych wszystkich członków Stowarzyszenia. Poruszono również kwestię odnowienia obowiązku wpłacania składek członkowskich oraz należytego docenienia członków honorowych, którzy od ponad 30 lat wspierają i propagują polskość, tradycje i kulturę wśród młodego pokolenia.

Czas zebrania upłynął w ciepłej, świątecznej atmosferze i jak zwykle stał się sposobnością do rozmów i zwierzeń, które jeszcze długo kontynuowano przy świątecznym stole.

Informacja „DK”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України