Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
UKRAIŃSKO-POLSKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE MEDYCYNY TRWA...

W dniu 27 czerwca na zaproszenie dyrektora Instytutu Pediatrii, Położnictwa i Ginekologii Narodowej Akademii Medycznej Nauk Medycznych Ukrainy - akademika J. Antypkina i kierownika Katedry Pediatrii nr 1 Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Oleksandra Bohomolca - prof. W. Berezenko wraz z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jackiem Gocłowskim mieli okazję omówić obszary współpracy nie tylko w zakresie położnictwa i ginekologii, ale także hepatologii dziecięcej i transplantologii.

To właśnie w dużej mierze dzięki Panu Konsulowi w 2019 roku rozpoczęła się współpraca z Warszawskim Instytutem Pamięci „Centrum Zdrowia Dziecka”, którą następnie kontynuowano, organizując konsultacje online, międzynarodowe konferencje oraz rozszerzone staże rotacyjne.

Od momentu inwazji na pełną skalę mali ciężko chorzy pacjenci ewakuowani byli „drogą życia” (zorganizowaną na najwyższym szczeblu, przy wsparciu małżonek prezydentów – p. Agathy Kronhauser-Dudy i p. Eleny Zelenskiej). Dzięki tej współpracy wykonano 5 przeszczepów wątroby u dzieci, w tym 2 w Polsce.

Podczas wizyty omówiono aktualne problemy medyczne, skuteczność nowych dziedzin terapii, oceniono zaplecze materialne i techniczne kliniki, wyciągnięto wnioski i ustalono wytyczne dalszej współpracy.

***

 30 czerwca wraz z kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jackiem Gocłowskim odwiedziliśmy Polską Bibliotekę Medyczną im. Zbigniewa Religi w Kijowie. Mieliśmy zaszczyt przekazać pozdrowienia od Dyrektora Warszawskiego Instytutu Pamięci „Centrum Zdrowia Dziecka” – prof. Marka Migdała, a także wręczyć wartościowy przekaz – najlepsze na przestrzeni ostatnich 45 lat publikacje naukowe IPCZD, nie tylko w wersji papierowej, ale również w wersji elektronicznej. Ponadto czytelnicy biblioteki będą mieli okazję zapoznać się z czasopismami z dziedziny aspektów prawnych w medycynie, szczepień etc.

***

 Wspólnie z Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie – Jackiem Gocłowskim mieliśmy okazję odwiedzić Narodowy Specjalistyczny Szpital Dziecięcy „OCHMATDIT” w celu przekazania napojów odżywczych wraz z materiałami eksploatacyjnymi od Kierownika Warszawskiej Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia Dziecka” prof. Joanny Pawłowskiej dla pacjentów z Ukrainy. Od ponad 12 miesięcy trwa aktywna współpraca między Kijowskim OCHMATDYTEM a Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

***

Podczas wizyty w Narodowym Dziecięcym Szpitalu Specjalistycznym „OCHMATDIT” odwiedziłam także kolegów z oddziału ratunkowego, gdzie leczeni są pacjenci po przeszczepach wątroby i nerek. Wymieniliśmy osobiste doświadczenia z zakresu transplantologii dziecięcej – omówili cechy kwalifikacji pacjentów do przeszczepu wątroby na Ukrainie i w Polsce, dalszą taktykę wprowadzania na stopniu polikliniki pacjentów tej kategorii, szczepienia etc.

Zacieśnianie ukraińsko-polskiej współpracy w dziedzinie transplantologii dziecięcej da szansę na utworzenie na Ukrainie uniwersalnej kliniki o multidyscyplinarnym podejściu, zbliżonym do wysokich standardów europejskich.

dr n. med. prof. Halina KOZINKIEWICZ, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w Ukrainie im. prof. A. Święcickiego

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України