Dziś: czwartek,
29 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
Nasze sprawy
SPOTKANIE INFORMACYJNO KONSULTACYJNE

W dniu 26 czerwca br. do kijowskiej siedziby Biura Związku Polaków Ukrainy na zaproszenie aktywu ZPU przybył konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski. W spotkaniu, które nosiło charakter informacyjno konsultacyjny w trybie off i online wzięli też udział działacze organizacji (w tym prezes ZPU Antoni Stefanowicz)  którzy przebywają aktualnie poza granicami Ukrainy.

Uczestnicy spotkania zapoznali p. Konsula ze stanem faktycznym struktur środowisk polskich w Ukrainie, warunkami działania, które uległy istotnym zmianom, z wynikającymi globalnie kwestiami, w tym organizacyjnymi i kadrowymi. Rozważano warianty kontynuacji pracy działaczy, którzy znaleźli się, w wyniku obecnych realiów, w Polsce - ich udział w pomocy charytatywnej i socjalnej.

Szczególną uwagę zwrócono na obecną funkcjonalność Karty Polaka.

Nagłośniono temat sformalizowanego systemu dotacyjnego środków z budżetu państwa polskiego dla Polonii, zakładający niestety wielomiesięczne oczekiwanie na dotacje, a także brak środków na pokrycie opłat, przejazdy, czynsze obowiązujących przy przewozie pomocy humanitarnej.

Pan Konsul udzielił dogłębnych odpowiedzi na postawione pytania i podziękował za zaangażowanie tym, u których, nie zważając na niełatwe okoliczności nie wygasła chęć do dalszego działania.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України