Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
NAJCZYSTSZE REGIONY

W Polsce znajdują się obszary unikatowe, które charakteryzują się wyjątkowo czystym powietrzem, bogactwem przyrodniczym i kulturowym, minimalną ingerencja człowieka w przyrodę oraz warunkami sprzyjającymi rozwojowi czystego przemysłu i produkcji zdrowej żywności.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził badania, które województwa i regiony mają najczystsze pod względem poziomu zanieczyszczeń powietrza. Za takie uznano: podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie (z wyjątkiem Szczecina), pomorskie (z wyjątkiem Trójmiasta) oraz lubelskie (z wyjątkiem Lublina).

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України