Dziś: piątek,
21 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
O ADAMIE…

• Mickiewicza doceniono w kosmosie - w 1996 roku Komisja Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Astronomicznej na wniosek Mikołaja Czernycha z Krymskiego Obserwatorium Astronomicznego - odkrywcy planetoidy o numerze 5889 - nadała jej nazwę „Adam Mickiewicz”. Planetoida obiega Słońce w ciągu 5.3 roku.

• W 1955 r. w Stambule, w tureckiej placówce muzealnej, w stulecie śmierci wieszcza otwarto ekspozycję W podziemiach budynku urządzono symboliczną kryptę poety z krzyżem i płytą nagrobną z napisem: Miejsce czasowego spoczynku Adama Mickiewicza, 26 listopada- 30 grudnia 1855 roku.

•  W Paryżu znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza, które ufundował w 1903 r. syn poety. Władysław, jest to najstarsze muzeum mickiewiczowskie.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України