Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA

Inauguracja IV edycji Laboratorium Młodego Lidera rozpoczęła się 3 września zebraniem organizacyjno-koordynacyjnym, w którym udział wzięła aktywna młodzież z polskich organizacji Kijowskiego Okręgu Konsularnego. Jest to projekt szkoleniowy podjęty przez Związek Polaków Ukrainy skierowany do aktywistów polskich organizacji, mający na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Wśród uczestników projektu znalazły się też osoby starszego wieku, ależ młodzi duchem i z chęcią poznawania nowych doświadczeń i umiejętności.

Projekt realizowany będzie w Kijowie w trybie ofline, online na platformie ZOOM w okresie wrzesień – listopad br.

Głównym jego celem jest przygotowanie do wykształcenia u młodzieży autentycznych możliwości być liderem społecznym w środowisku polskim, oraz promowanie aktywnej pozycji obywatelskiej na platformie polskości.

Koordynatorem projektu jest wiceprezes ZPU Lesia Jermak.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Projekt „Bliżej Polski. Regrating”. Wsparcie organizacji wydarzeń polonijnych za granicą realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України