Dziś: sobota,
25 maja 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
Niezmiernie wdzięczni
“Złote Odznaki” Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Polski

Sekcja Wychowanków KPI w Polsce, która w roku ubiegłym obchodziła swój 100 Jubileusz, służyła i nadal aktywnie służy szczytnemu celowi - poprzez współpracę z rodzimą "Alma Mater" - zbliżaniu narodów Ukrainy i Polski w dziedzinie oświaty, nauki i techniki oraz w wymiarze ludzkim. Praca Sekcji Wychowanków KPI, kierowanej przez doktora honoris causa KPI, Janusza Fuksę, przyczynia się do kształtowania pozytywnej wizji kijowskiej uczelni w polskim środowisku akademickim, wśród obywateli kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. Można, więc powiedzieć, że Sekcja Wychowanków KPI w Polsce to swoisty zbiorowy patriota KPI i Ukrainy, skuteczna siła podnoszenia autorytetu KPI i jej pozycji lidera w świecie. Od pierwszych dni wojny Politechnika Kijowska czuła ze strony Sekcji KPI „braterskie ramię” solidarności w walce Ukrainy z rosyjską agresją.

W dniu 8 września 2023 roku odbyła się kolejna ceremonia wręczenia “Złotej Odznaki” Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Polski.  W uroczystości ze strony polskiej uczestniczyli wieloletni redaktor czasopisma „Krynica” Dorota Jaworska, redaktorzy polskojęzycznej gazety „Dziennik Kijowski” Stanisław Panteluk i Andżelika Płaksina.

Gospodarzy Politechniki Kijowskiej reprezentował Serhij Sydorenko – prorektor ds. stosunków międzynarodowych, doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, który zaznaczył m.in.:

„Rok temu obchodziliśmy 100 Jubileusz Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w Polsce, a w tym roku Politechnika Kijowska obchodziła swoje wspaniałe 125-lecie. Cieszymy się, że dzisiaj mamy okazję pogratulować naszym polskim kolegom i kontynuować wspaniałą tradycję wręczania nagród oraz pragniemy wyrazić naszą wdzięczność naszemu bratniemu narodowi polskiemu, naszemu strategicznemu partnerowi i sojusznikowi, za wielką i nieocenioną pomoc, jaką obecnie okazywana jest Ukrainie w ten nieprosty ciężki czas rosyjskiej agresji”.

Następnie w imieniu przewodniczącego Polskiej Sekcji Wychowanków KPI Janusza Fuksa jego pełnomocniczka Dorota Jaworska przystąpiła do ceremonii wręczenia odznaczeń.

W tym roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i oświaty Ukrainy oraz aktywną współpracę z polskimi uczelniami „Złote Odznaki” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Polski zostały przyznane doc. Oldze Pawliwnej Demydenko – kierownik Działu Mobilności Akademickiej oraz prof. Wiktorowi Wiaczesławowiczowi Kwasnickiemu – Kierownikowi Katedry Produkcji Spawalniczej Instytutu Edukacyjno-Naukowego Inżynierii Materiałowej i Spawalnictwa im. E. Paton. Laureaci tegorocznych nagród opowiedzieli zebranym o swojej pracy z partnerami w Polsce i planach na przyszłość.

„Ta międzynarodowa nagroda - powiedziała laureatka Olga Demydenko - jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Mówiąc o tym, czym cechował się szczególnie ubiegły rok, to przede wszystkim była to międzynarodowa mobilność akademicka. W czasie wojny współpraca z polskimi uczelniami stała się nieoceniona. Nie tylko zacieśniliśmy współpracę z wieloletnimi partnerami, takimi jak Politechnika Poznańska i Warszawska, ale także z potężnymi nowymi partnerami, w tym z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, z którym pomimo dużych zawirowań wojennych zrealizowaliśmy szereg programów szkół letnich dla studentów szkół wyższych, dla prawników naukowych i pedagogicznych, m.in. we współpracy z różnymi uczelniami Ukrainy. Wszystko to umożliwi w przyszłości realizację wielu wspólnych, bardziej zaawansowanych projektów”.

Analizując pokrótce aktualną szeroko zakrojoną współpracę z Polską profesor Wiktor Wiaczesławowicz Kwaśnicki zaznaczył: „Chciałabym zwrócić uwagę nie tylko na to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, ponieważ prace w tej płaszczyźnie trwają już od dawna. Współpracujemy w różnych kierunkach: zarówno edukacyjnym, jak i naukowym. Z punktu widzenia badań naukowych pracujemy w kierunku spawania i procesów z nim związanych. Mamy wspólne zgłoszenia projektów „Nauka dla Pokoju”, w których oferujemy nowe badania z wykorzystaniem oryginalnych, nowoczesnych podejść i technologii, w szczególności co do procesów spawania hybrydowego, które pozwalają zwiększyć nie tylko produktywność procesów, ale także efektywność otrzymywania nowych produktów”.

Wręczając nagrody wieloletnia redaktor czasopisma „Krynica” Dorota Jaworska przekazała słowa wdzięczności od Naczelnej Organizacji Technicznej - Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Polski za pracę włożoną we wzmacnianie polsko-ukraińskich więzi pomiędzy ukraińskimi i polskimi środowiskami politechnicznymi i inżynieryjnymi, które stały się podstawą tegorocznych nagród.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України