Dziś: sobota,
25 maja 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
VI Światowe Forum Mediów Polonijnych

Spotkania dziennikarzy z całego świata to przede wszystkim integracja środowisk polonijnych z krajem i promocja Polski poza jej granicami.

Nie ulega wątpliwości, że rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie stale rośnie. Prasa, która zresztą już w znacznym stopniu przestała być „drukowaną”, a rozpowszechniana jest za pośrednictwem Internetu i nie tylko, a obok niej telewizja i radio odgrywają coraz większą rolę w przestrzeni informacyjnej społeczeństwa.                                          

Celem okazania pomocy powszechnemu rozwojowi mediów polonijnych 65 dziennikarzy z 20 krajów spotkało się w Warszawie w dniach 22-24 września w ramach VI Światowego Forum Mediów Polonijnych, po raz pierwszy, podczas inauguracji, połączonego z X Zjazdem Federacji Polskich Mediów na Wschodzie, aby wreszcie znaleźć odpowiedź na pytanie: jaka jest nasza, dziennikarska rola w zbliżeniu Polaków, rozsianych przez los po całym świecie.

Dziennikarze polonijni od 2014 roku spotykają się na corocznych Forach Mediów Polonijnych. Początkowo były one dedykowane przedstawicielom dziennikarzy z Europy. Obecnie wydarzenie gromadzi dziennikarzy polonijnych z wielu krajów. Organizatorem wydarzenia jest Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych na czele z prezesem Teresą Sygnarek przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Tegoroczne Forum w Warszawie było okazją m.in. do wsłuchania się w głos dziennikarzy polonijnych ze Wschodu, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Szczególną uwagę udzielono niespotykanym dotychczas działaniom mediów w trakcie wojny w Ukrainie oraz represjom reżimu Łukaszenki stosowanym wobec społeczeństwa białoruskiego.

Pierwszego dnia Forum uczestnicy spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem, który podkreślił znaczenie mediów polonijnych: „To nie tylko gazety, stacje radiowe i telewizyjne oraz portale internetowe, ale środowiska, które widzą więcej, czując odpowiedzialność za polskie środowiska” – mówił minister.

Pełnomocnik rządu podkreślił też rolę mediów polonijnych zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. „Bardzo ważną rolą jest reagowanie na ataki na Polskę, ale przede wszystkim żeby pisać o Polsce dobrze” – powiedział Jan Dziedziczak. W KPRM obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Sejmu, a także fundacji i organizacji działających na rzecz Polonii.

Podczas inauguracyjnej części Forum Prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie Rajmund Klonowski otrzymał z rąk Pana Ministra Jana Dziedziczaka Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą .

Wręczono też statuetki „Słowo Polonii” Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych. Wyróżniono m.in. nieobecnego, prześladowanego w tym kraju Andrzeja Poczobuta z Białorusi,. „Ta statuetka stoi i czeka na niego. Pisaliśmy wiele odezw, apeli, protestów, pism w sprawie Andrzeja Poczobuta (…). Starajmy się cały czas apelować do całego świata” – akcentowała prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych Teresa Sygnarek. Wyróżnienie otrzymała również Joanna Majksner-Pińska za wydawanie miesięcznika kulturalno-edukacyjnego „Dwukropek” w Republice Południowej Afryki.

W programie poszczególnych dni Światowego Forum Mediów Polonijnych znalazły się wykłady poświęcone aktualnym problemom i wyzwaniom dziennikarskim, prowadzone przez ekspertów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady na bardzo ciekawe i nieporuszane wcześniej tematy: „Dziennikarstwo w erze cyfrowej”, Jak nie stać się gwiazdą memów”, „Jak nie popaść w konflikt z prawem?”, „Jak ustosunkować się do AI - sztucznej inteligencji?”, „Jak korzystać ze sztucznej inteligencji?”. Odbyły się też warsztaty praktyczne.

W programie Forum atrakcyjnym był też program kulturalny, w tym Koncert Artura Gotza - pt. „Mężczyzna prawie idealny” i wycieczka do Muzeum Łazienek Królewskich. 

Podsumowaniem programu stał się tzw. "Koncert życzeń i zażaleń" – okazja do złożenia propozycji na kolejne Forum Mediów Polonijnych, wśród których zabrzmiały pomysły na współpracę między redakcjami i gdzie przyjęto komunikaty, uchwały i wnioski.

A zatem do zobaczenia, już za rok!

Informacja własna
(Zdjęcia A. PŁAKSINA)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України