Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Na horyzoncie – odbudowa
BY JAK NAJLEPIEJ PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE

W dniach 21-22 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obradował pierwszy w historii Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future.

Kongres ten to wstęp do dialogu na temat potrzeb ukraińskiej gospodarki i możliwości, jakie stoją za gotowymi do współpracy polskimi partnerami, stąd też ogromna rola polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy oraz znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej były głównymi tematami poruszanymi podczas kongresu.

„Polskie firmy są gotowe brać udział w procesie odbudowy Ukrainy. Co więcej, już są tam obecne. Tworzymy instrumenty, które będą je wspomagać w tym procesie. Mam nadzieję, że te działania będą się toczyć w atmosferze konstruktywnej współpracy z partnerami ukraińskimi – mówiła Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które objęło patronat nad wydarzeniem.

Wspólny projekt MTP - Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Instytut Jagielloński, Instytut Poznański oraz Związek Miast Polskich stał się przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także networkingu, by jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy przy odbudowie Ukrainy.

Spotkanie, które zgromadziło ponad 1000 przedsiębiorców, przedstawicieli polityki i administracji przyniosło nie tylko istotne aspekty biznesowe, ale także ważne deklaracje dotyczące przyszłości tych bilateralnych stosunków.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zawarła porozumienie o współpracy z Konfederacją Budowniczych Ukrainy, przeprowadziła setki spotkań na swoim stoisku i w kuluarach, zorganizowała  8 z 20 paneli dyskusyjnych z udziałem 60 prelegentów, m. in. Pani Minister Darii Marczak - Pierwszej Zastępczyni Minister Polityki Społecznej Ukrainy i Pani Minister Switłany Grynczuk - Zastępczyni Ministra Energetyki Ukrainy. Zaznaczyć trzeba, że PUIG
kontynuujemy swoje działania w Warszawie, Kijowie, Charkowie, Poznaniu, Dnipro, Lublinie, Odesie i jeszcze w 15 przedstawicielstwach Izby w Polsce i Ukrainie.

Kongres zakończony, ale praca polskich przedsiębiorców z ukraińskimi partnerami, udział w małej odbudowie i przygotowania do wielkiej odbudowy trwają.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України