Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Polska – Ukraina
KOLEJNE SZCZEBLE WSPÓŁPRACY

Pod patronatem Oleny Zełenskiej 7 września odbył się III Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów, na którym pierwsze osoby i znawcy tematu z całego świata zebrali się, aby omówić kwestię zdrowienia psychicznego, niezwykle ważnego dziś dla każdego kraju i każdego człowieka.

Jednym z głównych wydarzeń tegorocznego przedsięwzięcia stał się Szczyt Satelitarny Ministrów Zdrowia różnych krajów, podczas którego zainaugurowano Program Międzynarodowego Partnerstwa Medycznego, realizacji którego podjęło się 14 ministrów zdrowia z różnych części naszej planety. Szpitale z różnych regionów Ukrainy podpisały memoranda o współpracy z wiodącymi klinikami na świecie, w których będą przyjmować najlepsze praktyki i dzielić się własnymi.

Ważnym wydarzeniem dla ukraińskiego środowiska medycznego była obecność Dyrektora Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) – Marka Migdała. Od początku wojny ośrodek, którym on kieruje zapewnił opiekę medyczną o różnym stopniu złożoności (takim jak np. przeszczepienie wątroby) ponad 1900 dzieciom z Ukrainy. Program Międzynarodowego Partnerstwa Medycznego to ważny krok we wspieraniu medycyny na Ukrainie, o czym m.in. świadczy podpisanie memorandum o współpracy w nowym kierunku dla Ukrainy - transplantologii dziecięcej pomiędzy Instytutem „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka" i Narodowym Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym „OKHMATDYT".

doc., dr n. med. Oleg Godik – oddział chirurgii dziecięcej Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Bohomolca, chirurg transplantolog „OCHMATDYT” NSSD,

doc. dr n. med. Halina Kozynkiewicz – lekarz Kliniki „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Warszawa), wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego w Ukrainie im. prof. A. Święcickiego

Podczas III Konferencji Naukowo-Praktycznej z udziałem międzynarodowym „Odczyty OKHMATDYT” (14-15 września 2023 r.) współpraca w dziedzinie transplantologii dziecięcej kontynuowana była w formacie łączonym. Swoimi doświadczeniami w raporcie „Organizacja przeszczepów dla dzieci w Polsce” podzielił się  prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii i Transplantologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, zaś doc. Halina Kozinkiewicz – lekarz Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Choroby i Pediatrii dzieliła się swoim doświadczeniem w temacie „Podejście multidyscyplinarne: wprowadzenie pacjentów z atrezją dróg żółciowych”.

Wzmocnienie współpracy ukraińsko-polskiej pomoże w zorganizowaniu nowego kierunku dla Ukrainy – transplantologii dziecięcej o wysokich standardach europejskich. Razem do zwycięstwa!

H.K.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України