Dziś: poniedziałek,
15 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2023
LABORATORIUM MŁODEGO LIDERA

Jest to projekt szkoleniowy podjęty przez Związek Polaków Ukrainy skierowany do aktywistów polskich organizacji, mający na celu odkrywanie nowych i wzmacnianie zakresu posiadanych kompetencji młodych liderów, mających młodą duszę i świeże kreatywne pomysły.

Jesteś społecznikiem? Chcesz świadomie pełnić rolę lidera w zespole czy organizacji? Skutecznie zakładać i prowadzić zespoły do wyznaczonych przed nimi celów i budować pozytywny wizerunek swego Stowarzyszenia? Poszukiwać i sprawnie rozwiązywać problemy w sposób nietradycyjny przez burzę mózgów?

Drogi do urzeczywistnienia tych aspiracji można było opanować podczas kolejnych warsztatów IV edycji programu liderskiego, które odbyły się 1 października w Biurze Związku Polaków Ukrainy pt. „POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ - moje możliwości, szanse i marzenia w krzewieniu polskości w naszym środowisku”. Informacja podana przez trenerkę Ewę Mankowską dotyczyła też znalezienia nowatorskich pomysłów na to, jak utrzymać i rozbudować organizacje polonijne, szczególnie podczas skomplikowanych warunków wojennych w Ukrainie. Uczestnicy zapoznali się z nowymi, nienatrętnie przez nią zaproponowanymi, współczesnymi metodami i praktykami.

Pani Ewa jest Polką z urodzenia, urodziła się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku, ale już od 15 lat mieszka w Ukrainie, w mieście Równym. Jest nauczycielką języka polskiego a ponadto trenerem pamięci uwagi, kreatywności, jest doświadczonym coachem (kołczem) – to znaczy posiadając umiejętności psychologa pracuje z ludźmi indywidualnie, działa na bazie ich własnych doświadczeń, zamiast przekazywać gotowe sugestie, zadaje pytania w taki sposób, aby sami oni doszli do odpowiedzi. Jest również założycielem i prezesem Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, które ma już trzynaście lat.

Koordynatorem projektu Laboratorium Młodego Lidera jest wiceprezes ZPU Lesia Jermak. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Projekt „Bliżej Polski. Regrating”. Wsparcie organizacji wydarzeń polonijnych za granicą realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України