Dziś: piątek,
08 grudnia 2023 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Koncert patriotyczny
Polacy Kijowa świętowali Dzień Obrońców Ukrainy

W przededniu Dnia Obrońców Ukrainy, Dnia Ukraińskiego Kozactwa, w dniu 30 września odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno– Oświatowe im. Adama Mickiewicza.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością honorowi goście: Oleksandr Plaseckyj – Naczelnik Administracji Państwowej Dzielnicy Desniańska Kijowa, niezrównana aktorka teatralna i filmowa, osoba publiczna, Artystka Ludowa Ukrainy –  Raisa Niedaszkiwska, muzyk, kompozytor, piosenkarz, Artysta Ludowy Ukrainy –  Wołodymyr Zasuchin, Artysta Ludowy Ukrainy –  Oleg Dziuba, Zasłużona Artystka Ukrainy i Polski –  Irena Zacharko, Zasłużony Chór Ludowy Ukrainy „Darnyczanka” (kierownik art. – Zasłużony Działacz Kultury Ukrainy Petro Andrijczuk), delegacja z miasta Chrystyniwka obwodu czerkaskiego, prezes Związku Polaków „Bez Granic” w mieście Bojarka –   Olena Sedyk, członkowie Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego im Adama Mickiewicza. Na uroczystości obecni byli także uczniowie, rodzice i nauczyciele Kijowskiego Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego.

Artyści wszystkie swoje występy dedykowali naszym walecznym i odważnym żołnierzom broniącym naszej ziemi przed rosyjskim agresorem. Na scenie zabrzmiało mnóstwo wierszy i piosenek o tematyce militarnej. Zasłużony Chór Ludowy Ukrainy „Darnyczanka” zachwycił widownię wspaniałym wykonaniem okazjonalnych pieśni ukraińskich. Panowała przyjazna, rodzinna atmosfera, a występom artystów towarzyszyły rzęsiste brawa obecnych.

Podczas koncertu zbierano środki na wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

W holu kina z okazji Dnia Obrońców Ukrainy zaprezentowano wystawę rysunków dzieci z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego, które następnie zostały przekazane żołnierzom 131 batalionu Sił Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Optymizmem napawa fakt, że Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im Adama Mickiewicza, dziś najliczniejsze spośród innych polskich towarzystw stolicy, uzupełnione zostało o nowych członków, w tym do naszego Stowarzyszenia dołączył Naczelnik Administracji Państwowej Dzielnicy Desniańska Kijowa Oleksandr Plaseckyj, który miał wśród swoich przodków Polaków, a także goście święta z miasta Chrystyniwka, obwodu czerkaskiego o podobnym pochodzeniu: Wołodymyr Rosada i Olena Rosada oraz Maja Poliszczuk –  śpiewaczka chóru ludowego „Darnyczanka”.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem święta była Prezes Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, Zasłużona dla Kultury Polskiej –  Walentyna Daszkowska.

W.D.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України