Dziś: wtorek,
16 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Rozmaitości
Wybierasz imię dla dziecka?

Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego. Zaleca się nadawanie imion w postaci przyswojonej przez język polski, a więc np.: Jan, nie John lub Johann; Katarzyna, nie Catherine; Klara, nie łacińskie Clara ani włoskie Chiara; Małgorzata, nie Margareta; Marcin, nie Martin; Piotr, nie Peter itp.

Nie powinno się nadawać imion: pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata itp. oraz pochodzących od nazw geograficznych, np. Dakota, Eurazja, Korea, Malta.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України